Informatie vliegtuigoverlast

De wijk- en dorpteams hebben de volgende informatie ontvangen m.b.t. vliegtuigoverlast:

Veel mensen in onze omgeving ervaren overlast van vliegtuigen. De toenemende geluidsoverlast wordt veroorzaakt door werkzaamheden op Schiphol aan een van de landingsbanen. Meer informatie vindt u op: http://www.bezoekbas.nl. Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kunnen klachten worden ingediend die te maken hebben met vliegtuigoverlast.

Op dit moment is het even rustig in de lucht maar vanaf 25 augustus wordt de vliegroute opnieuw verlegd. Het is daardoor mogelijk dat er opnieuw meldingen komen. Wij verwachten dat na afronding van alle werkzaamheden het geluidsniveau en het aantal vliegtuigen dat over ons grondgebied vliegt weer op het oude niveau zal zijn.

Hieronder de informatie van de website www.bezoekbas.nl:
Aangepast baangebruik op Schiphol als gevolg van werkzaamheden aan het banenstelsel
30 mei 2014
Amsterdam Airport Schiphol legt de komende maanden een nieuwe taxibaan aan. Deze nieuwe taxibaan is nodig om het aantal overstekende vliegtuigen van en naar het vrachtplatform te verminderen. De nieuwe taxibaan komt ten zuidoosten van de Kaagbaan te liggen. De Kaagbaan kan tijdens de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet gebruikt worden. Dit heeft afwijkend baangebruik tot gevolg.

2 t/m 22 juni
In deze periode vinden voorbereidende werkzaamheden aan de taxibaan plaats. Als gevolg hiervan is de Kaagbaan volledig buiten gebruik en wordt er om die reden tegelijkertijd regulier onderhoud gepleegd.
Tijdens de buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt naar verwachting de Aalsmeerbaan gedurende de dag intensiever gebruikt. De Zwanenburgbaan wordt tijdens piekperioden ingezet voor landingen vanuit en starts naar het zuiden. Gedurende de nacht wordt de Zwanenburgbaan ingezet in plaats van de Kaagbaan.

25 augustus t/m 28 september
Gedurende deze periode is de Kaagbaan, door de afrondende werkzaamheden, mogelijk beperkt inzetbaar.

Het afwijkend baangebruik zal leiden tot extra overlast in de gebieden ten zuiden van Schiphol.
Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met BAS.

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief