Informatie over werkzaamheden vooruitlopend op definitieve inrichting Nieuwdorperweg

Ibolya Spierdijk Wegwerkzaamheden Leave a Comment

Van de gemeente ontvingen we de volgende informatie:
Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van de Nieuwdorperweg tussen de randweg en de Kerkweg. Echter gezien de staat van het asfalt, is men van mening dat de weg niet te lang in stand gehouden kan worden voor veilig gebruik.Om die reden gaat men, vooruitlopend op de definitieve inrichting, alvast een versterkingslaag asfalt aanbrengen op de huidige rijbaan. Tevens wordt er lokaal beschoeiing vervangen, hersteld of bijgeplaatst.

De werkzaamheden worden nu uitgewerkt, opgedragen en ingepland.
Het aanbrengen van het asfalt wordt zo spoedig mogelijk ingepland door asfaltaannemer Van Ooijen uit Gouda. Zodra de datum bekend is, worden we hiervan op de hoogte gebracht. De versterkingslaag wordt over bijna het hele bestaande asfalt aangebracht, met lokaal extra versterking door vervangen van asfalt met wapening. Hierbij worden alvast zoveel mogelijk aansluitingen op bruggen en dammen van particulieren verbeterd. Er wordt nog geen asfalt aangebracht op de mogelijke nieuwe uitwijkplaatsen. Dit zal plaats vinden bij de definitieve aanleg, waarbij over de hele lengte van de weg een nieuwe asfalt deklaag wordt aangebracht.

Het aanpassen van de beschoeiing zal na het aanbrengen van de versterkingsasfaltlaag plaats vinden. Op zijn vroegst in september.

Zodra de planning bekend is, zal Van Ooijen de bewoners informeren en worden er vooraankondigingborden geplaatst voor de wegafsluiting. verwacht dat de werkzaamheden aan het asfalt wel enige dagen zullen duren. In die periode zullen verkeersregelaars aangeven tot waar de woningen bereikbaar zijn vanaf de randweg of dorpzijde.

Voor de beschoeiingwerkzaamheden is nog niet bekend welke verkeershinder dit op gaat leveren. Zodra ook hier meer over bekend is, wordt dat gecommuniceerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.