Highlights bestuursvergadering van 1 juni jl.

Ibolya Spierdijk Wegwerkzaamheden Leave a Comment

O.a. de volgende zaken zijn besproken op de bestuursvergadering van 1 juni jl.:

  • Het opknappen van de ondergrond van de speelplaats aan de van der Veldestraat
    Dit gaat waarschijnlijk tot stand komen door samenwerking met de gemeente, die het budget levert voor de aanschaf van materiaal, en het dorpsteam die het materiaal voordelig kan inkopen en die voor vrijwilligers zorgt voor de uitvoering. Als er voldoende budget beschikbaar is, zal de speelplaats vermoedelijk in juli worden opgeknapt.
  • Openbare jaarvergadering op donderdag 1 oktober 2015
    Zet deze datum vast in uw agenda! Tijdens de bestuursvergadering zijn de onderwerpen voor 1 oktober besproken en is bekeken hoe we de avond meer interactief kunnen maken, zodat er zoveel mogelijk informatieuitwisseling tussen bewoners en gemeentevertegenwoordiging kan plaatsvinden.
  • Infrastructurele aanpassingen en wegafsluitingen
    Er is een aantal zaken die door ons wordt gemonitord, waaronder de wegafsluitingen, maar ook toekomstige infrastructurele aanpassingen zoals mogelijke aanpassingen aan de Reewal. Deze zaken hebben we kort besproken. Momenteel is hierover niet veel te melden, maar we houden de vinger aan de pols want als er iets concreet gaat worden willen we daar bij betrokken worden. Zodra er wat te melden is hoort u van ons. Ook de gemeente heeft aangegeven dat als er aanpassingen gedaan gaan worden, bedrijven en bewoners op de hoogte zullen worden gebracht.

Geef een antwoord