Dorpsvisie aangeboden aan de gemeenteraad

Ibolya Spierdijk Dorpsvisie Leave a Comment

Waarom een dorpsvisie
Een aantal dorpsteamleden heeft in februari 2020 een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond. De dorp- en wijkteams kregen toen het verzoek om een dorpsvisie te maken. Deze dorpsvisies zouden als bouwstenen gaan dienen voor de nog op te stellen toekomstvisie van de gemeente. Wij vonden en vinden het als dorpsteam belangrijk om de gemeente te laten weten wat de inwoners van ons gebied belangrijk vinden voor nu en in de toekomst. Welke goede zaken we graag zouden willen behouden en welke zaken verbeterd zouden moeten worden. Dus gingen we hiermee aan de slag.

We waren erg blij met de ondersteuning die we bij dit proces vanuit de gemeente hebben gekregen. Het opstellen van een dorpsvisie was voor ons namelijk geen dagelijkse kost.

Hoe kwamen we aan informatie
Oorspronkelijk waren we van plan om onze jaarlijkse openbare vergadering, waarvoor altijd alle inwoners worden uitgenodigd, te gebruiken om hiervoor informatie op te halen. Helaas gooide corona roet in het eten. Uiteindelijk hebben we de informatie opgehaald door middel van twee enquêtes. Één in september 2020 en één in januari 2021. De respons was beide keren vrij hoog, waar we heel blij mee waren. Het toont ook aan hoe betrokken de inwoners zijn. Met al deze informatie is een concept dorpsvisie gemaakt. De visie is onderverdeeld in zes voor ons gebied belangrijke thema’s: wonen, verkeer, winkel, groene omgeving, samenleven en duurzaamheid. Dit concept hebben we via een webinar in maart 2021 aan de inwoners gepresenteerd. Er konden toen over en weer nog vragen worden gesteld. Met de extra informatie uit de webinar hebben we de definitieve versie gemaakt. We hopen met deze dorpsvisie enige invloed uit te kunnen oefenen op het toekomstige beleid van de gemeente in ons gebied.

Dorpsvisie klaar en nu?
Uiteraard stopt het proces hier niet. We gaan nu kijken hoe de gestelde doelen kunnen worden gehaald. Daarover hoort u later meer. De dorpsvisie-onderwerpen zullen daarnaast een terugkerend onderwerp worden op de agenda van het dorpsteamoverleg met de gemeente. Ook gaan we er vanuit dat we in een vroeg stadium bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen uit de toekomstvisie van de gemeente zullen worden betrokken.

De dorpsvisie is op 14 juli aangeboden aan de gemeenteraad door het te overhandigen aan onze voormalige wijkwethouder burgemeester Christiaan van der Kamp en onze huidige wijkwethouder Kees Oskam.

Vragen of meehelpen?
Heeft u vragen over de dorpsvisie of wilt u meehelpen om één van de doelen te bereiken? Mail dan naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.