Bewonerscollectief Tempel

Nanette Kalisvaart Geen categorie Leave a Comment

Bericht van het Collectief

Beste bewoners van de Tempel e.o.,

Waarschijnlijk heeft iedereen inmiddels wel iets vernomen uit de media over het plan Beter Bereikbaar Gouwe dat vanuit de Provincie op tafel is gekomen om van de Middelburgseweg en een gedeelte van de Omloop een 80 KM weg te maken, waardoor de N207 afgewaardeerd gaat worden naar een 60 KM weg.

Dit alles heeft te maken met het verbreden van de Gouwe en het ontlasten van de kernen Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude dorp volgens de site van Beter Bereikbaar Gouwe.

De Middelburgseweg en de Brugweg hebben een bewoners collectief opgericht om als belanghebbende stakeholder aan tafel te kunnen zitten met provincie en gemeentes en deel te nemen aan het overleg over deze maatregelen.

Ook het Dorpsteam en de ondernemers van VORT (Verenigde Ondernemers Reeuwijk-dorp Tempel), OPBR (Ondernemers Platform Bodegraven Reeuwijk) en Raad van Handel en Industrie nemen hier aan deel, evenals de belangen groepen van Bewoners en Bedrijven uit Boskoop.

Er komt deze week een bericht in alle plaatselijke media waarin de belangengroepen met een unaniem standpunt naar buiten komen en enkele alternatieve opties te overweging meegeven.

Wij willen met de bewoners van de Tempel ook een collectief oprichten, zodat we onze belangen kunnen behartigen en bezwaar kunnen maken tegen deze maatregel W19 en W15 in het plan van Beter Bereikbaar Gouwe. Deze maatregel heeft ook zware invloed op de leefbaarheid en prachtige maar kwetsbare natuur van onze Tempelpolder.

Wij vragen u dan ook om een mail te sturen met uw naam en adres daarin vermeld naar jorinda@artdecor-reeuwijk.nl als u zich bij dit bewonerscollectief wilt aansluiten.

Maria Dorrestein wordt het aanspreekpunt vanuit dit bewoners collectief Tempel. Zij heeft op voorhand al een voorlopig bezwaarschrift ingediend waarbij wij later het aantal bewoners en personalia zullen toevoegen. We zullen u op de hoogte houden gedurende dit traject via de mail, voor vragen kunt u altijd bij een van ons langs komen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Maria Dorrestein (Zijdeweg 32) en Jorinda van der Werf (Tempeldijk 16)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.