Beschikbaarheid AED’s

Binnen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een campagne gestart om een hartveilige gemeente te worden. Onderdeel hiervan is ervoor te zorgen dat er voldoende AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) beschikbaar zijn. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

De AED zorgt ervoor dat de hartspiercellen worden weer gelijk worden geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang.

Op donderdag 13 juli kwamen ongeveer 20 inwoners uit alle dorpskernen bij elkaar in het Huis van Alles Reeuwijk-Brug om te bespreken hoe er in Bodegraven-Reeuwijk voldoende AED’s in buitenkasten kunnen komen te hangen. Er zijn al veel AED’s in de gemeente (bij bedrijven en verenigingen), maar deze zijn niet aangemeld bij HartveiligWonen en hangen veelal binnen. Hierdoor worden burgerhulpverleners in de directe omgeving niet naar deze AED’s gestuurd bij een reanimatie en zijn de AED’s niet 24 uur per dag bereikbaar. Een buitenkast is niet alleen goed voor de bereikbaarheid voor de burgerhulpverlener, deze is ook nodig omdat de AED goed op temperatuur moet blijven (niet te warm en niet te koud).

De werkgroep gaat per gebied bekijken waar de AED’s hangen en legt contact met de eigenaren ervan om de mogelijkheden te onderzoeken om de AED buiten te hangen en aan te melden bij HartveiligWonen.
De overheid zorgt er ook voor dat de drempel voor het aanmelden voor algemeen gebruik van een AED omlaag gaat: de ambulancedienst gaat vanaf 1 januari 2018 de kosten voor het gebruik van de AED vergoeden. Dit maakt het voor AED-bezitters hopelijk laagdrempeliger om hun AED aan te melden voor algemeen gebruik.

In een later stadium zal gekeken worden hoe we in de hele gemeente zogenaamde 6-minuten zones kunnen creëren.

Wilt u zich opgeven als burgerhulpverlener of wilt u deelnemen aan de werkgroep? Stuur dan een mail naar jvandenzen@bodegraven-reeuwijk.nl of mvuyk@bodegraven-reeuwijk.nl.
Meer informatie is te vinden op: https://hartveiligwonen.nl/ Volg ook de facebookpagina: AEDs en burgerhulpverlening Bodegraven-Reeuwijk

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief