Beter samenwerken, minder vergaderen

De verbeterde samenwerking met de gemeente heeft ertoe geleid dat we minder strikt gaan vasthouden aan het jaarlijks vastgestelde vergaderschema. Wij spreken de gemeente immers ook al bij tal van andere gelegenheden en in werkgroepen. Niet alleen werd dat alles bij elkaar wat veel, het had ook tot gevolg dat we op de ‘officiële’ bijeenkomst met de gemeente niet veel nieuws meer te bespreken hadden. Met de gemeente is nu afgesproken dat we de bijeenkomsten schriftelijk of telefonisch afdoen zolang de agenda, de stand van zaken en de actualiteit dat toelaten. Voorlopig zullen we elkaar nog wel ten minste 2x per jaar spreken in het bijzijn van de wethouder – en verder zo vaak als een van de partijen dat nodig vindt natuurlijk. Onze eigen vergaderingen gaan ijs & weder dienende gewoon door – al was het maar voor de gezelligheid

De planning voor de vergaderingen vind je hier.

Geef een reactie