Illustratief (stemknoppen)

Resultaten enquête Nieuwerbrug over duurzaamheid en verduurzaming

Via de Nieuwsbrug van januari jl. hebben wij een enquête gehouden over duurzaamheid en verduurzaming. De antwoorden van deze enquête kunnen we heel goed gebruiken voor de actualisering van onze dorpsvisie (2017-2027). Daarnaast zouden de stellingen en de antwoorden uit de vragenlijst gebruikt worden om onze kandidaat raadsleden stevig aan de tand te voelen in het Wierickehuis tijdens “Nieuwerbrug Kiest!!”.  Door de op dat moment nog geldende corona-maatregelen is dit helaas niet doorgegaan, maar er zijn inmiddels plannen om in juni of september alsnog een politieke avond te houden in het Wierickehuis waarbij de stellingen en antwoorden uit de enquête alsnog gebruikt kunnen worden.
Wij zijn blij verrast dat 71 volledige enquêtes zijn ingevuld. Dit resultaat geeft ons een beeld wat Nieuwerbrug wil met verduurzaming en duurzaamheid. Hierna de samenvatting van de voornaamste resultaten geclusterd per thema.

Betrokkenheid en participatie
Alle respondenten staan positief tegenover duurzaamheid, maar op de vraag of Nieuwerbrug een vooruitstrevend beleid moet voeren en best wel een voorbeeld mag stellen, antwoordt een krappe meerderheid met ‘Ja’. Ongeveer 40 procent vindt dat te ver gaan wegens teveel onzekerheden en obstakels in ons kleine dorp.
Wel wil een flinke meerderheid meepraten over de invulling van duurzaamheid in Nieuwerbrug en (de gevolgen voor) de eigen woning in wijk- en buurtprojecten. Meepraten op regionaal niveau kan op veel minder belangstelling rekenen (14%).

Communicatie
Ondanks de positieve grondhouding geeft (slechts?) een derde van de respondenten aan goed geïnformeerd te zijn. Een kwart van de respondenten vindt dat de informatie warrig en te veel verspreid is en 40% vindt dat veel informatie langs hen heen gaat. Op dit punt zal de gemeente moeten aanpassen door op andere manieren de bewoners te benaderen. Wij zullen wij hier tijdens onze periodieke overleggen met de gemeente aandacht voor vragen.

Windmolens, zonneweiden en CO2
Er is weinig onvoorwaardelijk draagvlak (4%) voor windmolens in Nieuwerbrug, tenzij ze langs de snelweg komen te staan: dan vindt een ruime meerderheid dat wel een goed idee. 30% wil liever helemaal geen windmolens in het dorp.
Zonnepanelen op commerciële of particuliere daken en op schermen langs de snelweg kunnen rekenen op ruime steun. Zonneweiden daarentegen vrijwel niet: 3% slechts is daar voor.
Wat wij positief vinden is dat vrijwel iedereen het een goed idee vindt om meer bomen in het dorp te plaatsen voor extra CO2 opname. Bovendien staat veel groen ook nog eens gezelliger en aantrekkelijker.

De woning
Van de 71 respondenten wonen er 4 in een huurhuis, 67 wonen in een koopwoning. Ongeveer een kwart geeft aan graag te willen (laten) verduurzamen, bijna de helft geeft aan dat de woning al (geheel of gedeeltelijk) is verduurzaamd. Technische realiseerbaarheid en/of ‘teveel gedoe’ is voor  15% een struikelblok, kosten lijken in dit verband minder van belang (5%).

Omdat wij in de toekomst steeds meer ‘gasloos’ moeten worden, is er door ons specifiek gevraagd of de woning geschikt is voor een (hybride) warmtepomp. Ruim 30% geeft aan dat niet te weten. 14% geeft aan dat er geen ruimte voor is of dat er geen zonnepanelen zijn om het extra stroomverbruik op te vangen. Nog eens 13% ziet de pomp niet zitten, ook al zou de woning geschikt zijn. Maar betrekkelijk veel woningen zijn niet geschikt en ook niet eenvoudig geschikt te maken. Het is duidelijk dat de gemeente ook hier nog werk heeft te doen als (hybride) warmtepompen de favoriete oplossing voor de CV ketel gaan worden.

Financiering
Bijna iedereen is bereid zelf bij te dragen aan de kosten van maatregelen, ruim de helft daarvan wil dan wel een redelijke terugverdientijd zien. Ook drie van de vier huurders zijn daartoe bereid, mits redelijke terugverdientijd.
Financiering door middel van subsidies zijn bij de koopwoningen favoriet, gevolgd door de voorschotlening; ook de suggesties gegeven onder “Anders” wijzen erop dat de inzet van eigen middelen niet onbespreekbaar is. Collectieve varianten als een duurzaamheidsheffing of financiering uit algemene middelen zijn minder populair – al kun je stellen dat ook subsidies uit de algemene middelen komen.
Vrijwel iedereen weet dat er subsidiemogelijkheden zijn, of heeft ervan gehoord. Bijna driekwart weet van het bestaan van de energiecoaches, 68% kent ‘Buurkracht’ en 30% kent de duurzaamheidslening van de gemeente. Ook hier dus ook nog wat werk aan de winkel voor de gemeente. Hulp bij het verduurzamen van je woning in welke vorm dan ook blijft belangrijk omdat besluitvorming door de complexiteit en de benodigde financiële uitgaven vaak vooruit worden geschoven.

Nawoord
De WIN is verrast door het aantal inzenders en is blij met de positieve reacties op dit initiatief. Duurzaamheid omvat veel meer dan concrete maatregelen in ons dorp of aan de woning. Die opmerking kregen wij dan ook meermalen. Wij hebben het echter bewust beperkt gehouden tot het ophalen van informatie die concrete lokale aangrijpingspunten biedt op een afzienbare termijn.
Een overzicht van de toegevoegde opmerkingen en de scores op de vragen vind je hier.

Geplaatst: 29 mrt 2022

Geef een reactie