Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in mei 2024

Ibolya Spierdijk Dorpsteam

Zoeken naar duidelijkheid in het Brugwegdossier
Donderdag 30 mei was er een belangrijke bijeenkomst over het Brugwegdossier, waar o.a. dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied bij aanwezig was. De bijeenkomst, georganiseerd door de wethouders van Waddinxveen en Bodegraven, stond in het teken van het zoeken naar oplossingen voor de Brugweg, een erkend ‘verkeersknelpunt’.
Een onderzoeksbureau heeft eerder dit jaar drie mogelijke oplossingen voorgesteld, die allemaal nieuwe wegen door de polders rondom Reeuwijk-Dorp omvatten. Deze voorstellen hebben tot veel opschudding in Reeuwijk-Dorp geleid en zijn nu onderwerp van verder onderzoek door de gemeenten.
Tijdens de bijeenkomst kreeg elk comité de kans om te reageren op de voorgestelde oplossingen. Het dorpsteam heeft duidelijk gemaakt dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over het exacte probleem dat moet worden opgelost. Is het doel om het aantal verkeersongevallen te verminderen? Of is het de bedoeling om het sluipverkeer aan te pakken? Of misschien is het plan om Reeuwijk-Dorp een extra ontsluitingsweg te geven, waardoor andere ontwikkelingen mogelijk worden? Hierop is geen antwoord gegeven.
Het dorpsteam benadrukte dat voor elk van deze problemen een andere oplossing nodig is. Zonder duidelijke doelstelling is het onmogelijk om te bepalen of de voorgestelde oplossingen effectief zullen zijn. Als meer onderzoek wordt gedaan naar oplossingen die niet helpen het probleem op te lossen en mogelijk verkeershinder op de Brugweg verergeren, worden middelen van de gemeente niet verstandig ingezet.
Op 13 juni zullen de wethouders de gemeenteraden van beide gemeenten informeren. Ze hebben beloofd de feedback van de bijeenkomst in hun presentatie op te nemen. Het dorpsteam, samen met VORT, het Reesvelt- en Reewalcomité, blijft nauw betrokken bij deze kwestie. Hun streven is niet alleen om duidelijkheid te krijgen in het Brugwegdossier, maar ook om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige oplossing komt die rekening houdt met de belangen van Reeuwijk-Dorp. Ze zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat gemeenschapsgeld op een verstandige manier wordt besteed aan een oplossing die echt werkt voor de problemen die de Brugweg ervaart.

Verkeersproblematiek Brugweg interview
Dorpsteamvoorzitter Maria Dorresteijn en Jorinda van der Werf van VORT zijn in het kader van ontwikkelingen met betrekking tot de verkeersproblematiek op de Brugweg geïnterviewd door de lokale omroep BR6. Het interview is te bekijken via de volgende link: www.br6.nl/uitzending-terug-zien aflevering ‘Tussen Rijn & Wiericke -Jorinda van der Werf en Maria Dorresteijn’.

Bomenplan
Naar aanleiding van de oproep van de klimaatburgemeester om aan te geven of er nog plaatsen zijn waar extra bomen geplant kunnen worden in onze de gemeente heeft werkgroep ‘Groene Omgeving’ samen met enkele bewoners een bomenplan opgesteld voor ons gebied. Ze hebben daarin ook zijn suggesties gedaan voor het type bomen.