Duurzame huizenroute 18 mei

De gemeente organiseert dit jaar opnieuw een duurzame huizenroute. Bent u benieuwd naar inspirerende duurzame woningen? Wilt u weten wat voor duurzame maatregelen u in huis allemaal kunt treffen? Meld u dan hier aan voor de duurzame huizenroute op 18 mei a.s. Van 11.00 tot 14.00 uur kunt u bij duurzame huize in onze gemeente binnen kijken. Inspirerend, duurzaam en heel nuttig!

Via deze link kunt u zich aanmelden om mee te doen: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/aanmelden-duurzamehuizenroute

Werkzaamheden bruggen Hortemansdijk en Zoetendijk

Vanaf vrijdagmiddag 12 april tot aan dinsdagochtend 23 april 8.00 uur is de Hortemansdijk open voor het verkeer.

Vanaf dinsdagochtend 23 april tot en met vrijdag 26 april a.s. Is de Tochtbrug bij Antonio afgesloten voor alle verkeer omdat dan het staalwerk bij de Tochtbrug wordt geplaatst. Gedurende deze afsluiting kan het verkeer van de Hortemansdijk tijdelijk weer gebruik maken van de andere brug (Hortemansdijk/Zoetendijk) en rijden via de ’s-Gravenbroekseweg.

Vervolgens zal de aannemer de laatste werkzaamheden afronden bij de brug Hortemansdijk/Zoetendijk. Als deze werkzaamheden klaar zijn kan de Hortemansdijk weer open voor verkeer. Alleen voor het plaatsen van de opbouw zal deze nog een keer 3 a 4 dagen moeten worden afgesloten. Naar verwachting is dat over een week of 4 a 5. De kleine ophaalbrug in de Zoetendijk volgt daarna.

De aannemer laat morgen tekstborden plaatsen bij de Tochtbrug.

Asfalteren Zoetendijk bij nieuwe bruggen 17 en 18 april

Op woensdag 17 en donderdag 18 april vanaf 7.00 tot 18.00 uur worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd bij de nieuwe bruggen Zoetendijk/Hortemansdijk. De kruising bij de brug en een deel van de Zoetendijk wordt hierbij afgesloten. Door gebrek aan bermruimte geldt dit ook voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers richting Driebruggen kunnen gebruik maken van de smalle Ree.

Het asfalt wordt vanaf huisnummer 5a richting de nieuwe brug vervangen. Hierdoor is de parkeerplaats naast nummer 5a op 18 april vanaf 7.00 uur niet meer bereikbaar. Indien u uw auto nodig heeft deze dag, hierbij het verzoek om uw auto niet op de Zoetendijk tussen nummer 3 en 5a te parkeren.

Plaatsen staalwerk ophaalbruggen Hortemansdijk 2/smale Zoetendijk
Momenteel worden de staalconstructies gemaakt voor de twee ophaalbruggen bij de kruising Hortesmanswijk en smalle Zoetendijk. De grote ophaalbrug wordt naar verwachting medio mei geplaatst. De kleine ophaalbrug zal waarschijnlijk in juni volgen. De Hortemansdijk zal ter plaatse van de brug hiervoor een aantal dagen worden afgesloten. Houd u hiervoor de tekstborden bij de brug in de gaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van De Kuiper Infrabouw: 06-10993762

 

Wegafsluiting Oudeweg Reeuwijk

Van maandag 15 april 2019 van 08h t/m dinsdag 16 april 16h

Hulpdiensten kunnen doorgang vinden via het fietspad. Zie ook:

 M11560_Reeuwijk_Oudeweg

RLA 19.0138.1 Oudeweg Reeuwijk Bodegraven V1

 

Vogelinformatiebord

 

Dit bord (aan de Lecksdijk) is gerealiseerd door het dorpsteam. Informatie over het ontstaan van de surfplas en een mooi overzicht van de wintervogels die hier rusten en overwinteren.

 

# Doeslief

# Doeslief.
Een reclame van de overheid om meer rekening te houden met elkaar. Aardig te zijn tegen je medemens. Naar aanleiding van deze Sire reclame wil ik het met U hebben over de s’Gravenbroekseweg te Reeuwijk. Ik woon al meer dan 80 jaar aan deze weg. Eerst op no. 108 en nu al ongeveer 55 jaar op nr. 114. Als klein meisje kon ik gewoon op deze weg, een smalle hoge landweg met losse steenbestrating spelen en mooie steentjes zoeken. Het was toen ook wel oorlogstijd en na oorlogstijd met weinig verkeer. De tijden veranderen en dat is goed, dat hoort bij het leven. Zo veranderde de s’Gravenbroekseweg in een lage brede, geasfalteerde weg met smalle bermen. De huizen veranderden van kleine landarbeidershuisjes in grote villa’s. Het verkeer veranderde van weinig kleine auto’s in heel veel over het algemeen grote brede auto’s. En het Reeuwijkse plassengebied werd een veel bezocht recreatie- gebied. Mij is opgevallen dat veel nieuwe bewoners aan de straatkant van de s’Gravenbroekseweg, de goede daar gelaten, weinig rekening houden met hun medebewoners en de vele recreanten. Ook al hebben ze al een grote tuin, dan nog zetten ze hun nieuwe afscheiding , hek of struiken ( struiken zijn nog erger want die groeien breed uit , daardoor op den duur nog meer plaats innemend ) altijd net iets verder op de weg dan het oorspronkelijke hek. Daarbij schromen sommige bewoners zelfs niet om een stukje van het asfalt weg te frezen. Denken ze niet meer aan hun medemensen , dan denken ze er zeker ook niet aan, dat hun kinderen hier later ook zelf naar school moeten fietsen, noch dat ze zelf ook eens oud zullen zijn en dan graag ( soms met een rollator ) in de buurt van hun huis willen wandelen . Als ik toevallig zie dat er weer een stukje van de weg wordt ingepikt doe ik een melding bij de gemeente. De laatste keer heeft de betreffende ambtenaar mij uitgelegd, dat er wettelijk niets aan te doen is, omdat de weg eigendom is van de aanwonende. Er staan nu ongeveer 1 op de 4 huizen te koop aan de s’Gravenbroekseweg.
Dus het enige wat ik kan zeggen samen met de overheid is: # Doeslief.

Grard Noorman-Bouters.
S’Gravenbroekseweg 114
2811 GH Reeuwijk.

Portomonnee verloren

Een van de mensen die werkt aan de nieuwe brug van de Zoetendijk is zijn (bruin leren) portemonnee daar verloren met o.a. zijn rijbewijs er in. Mocht iemand die vinden, dan graag een berichtje aan hermyvanderwaal@viavesta.nl

Reanimatiecursus op 16 mei a.s.

Voor diegene die niet naar de cursus bij de zeilvereniging konden…………….

Op donderdag 16 mei a.s. is er een reanimatiecursus van het Rode Kruis afd. Bodegraven. Je leert er ook reanimeren met een AED.
De prijs van de cursus is € 30,– p.p. (incl. boekje en koffie). Er is geen voorkennis nodig, of andere voorwaarden. Aangezien reanimatie wel  intensief kan zijn, is een redelijke fitheid wel gewenst. De meeste zorgverzekeringen vergoeden deze cursussen geheel of gedeeltelijk zie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

Je kan je opgeven bij: lkooiman@rodekruis.nl

 

Gaas voor herstel waterriet en grote karekiet

Reeuwijkse Plassen zetten gaas voor herstel waterriet en grote karekiet

21-MRT-2019 – Er komt een nieuw beheerplan in het Reeuwijkse Plassengebied om de rietvegetaties te herstellen en daarmee ook de grote karekiet terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van gaas tegen vraat het meest effectief lijkt. Een andere verrassende vondst is dat het waterriet wel houdt van golfslag. Hierdoor heeft het riet, en daarmee ook de grote karekiet een voorkeur voor lagerwal.

 

Aantal broedparen van de grote karekiet in Nederland in de 21ste eeuw

Waterriet heeft het moeilijk in Nederland. Vraat door rietvogels en oprukkende bomen en struiken zijn belangrijke oorzaken van de teruggang. Daardoor neemt het aantal plekken met geschikt rietlandvoor de grote karekiet af. Nu broeden er nog op slechts twee plekken in Nederland meerdere broedparen: in de Loosdrechtse Plassen en de noordelijke Randmeren. In de Reeuwijkse Plassen groeit op een enkele plaats nog waterriet, maar het is vrijwel overal verdwenen. Er broeden geen grote karekieten, ondanks vele pogingen in het gebied om het waterriet te herstellen.

 

 Rasters in het Veluwemeer. Binnen het raster groeit het riet beter en de diversiteit aan plantensoorten neemt toe. Rasters in het Veluwemeer. Binnen het raster groeit het riet beter en de diversiteit aan plantensoorten neemt toe. (Bron: Jan van der Winden)

Gaas tegen vraat

In 2018 heeft Jan van der Winden de oorzaak van het verdwijnen van rietkragen met waterriet onderzocht in onder meer de Loosdrechtse Plassen (de Oostelijke Vechtplassen) en Reeuwijk, in de Kerfwetering. Het plaatsen van gaas en het verwijderen van bomen en struiken helpt, blijkt uit de maatregelen die sinds 2016 in de Vechtplassen zijn getroffen: dit zorgde ervoor dat stromingsrietkragen zich daar herstelden en het aantal broedparen van de grote karekiet zich stabiliseert. Schapengaas van 50 tot 80 centimeter beschermt het riet tegen ganzen, en fijner gaas onder water beschermt het riet tegen muskusratten.

Reeuwijk heeft in de afgelopen jaren allerlei vormen van oeverbescherming toegepast om het riet weer te herstellen, zoals het creëren van luwte en peilfluctuaties. In project Kerfwetering, éénvan de herstelprojecten, werden in 2014 vegetatiematten en palen geplaatst om de oevers te herstellen. Met Kerfwetering als voorbeeldproject heeft de provincie Zuid-Holland eind 2014 subsidie gegeven voor het opzetten van een gebiedsdeal voor onder meer hetherstel van eilanden en eilandenstructuren voor de natuur in Reeuwijk. Uit het onderzoek in Kerfwetering blijkt dat maatregelen om vraat door ganzen en muskusratten tegen te gaan het hardst nodig zijn.

Waterriet houdt van golfslag

Landschapsarchitect Thijs van Hees is adviseur voor de Reeuwijkse Plassen en werkt mee aan het ontwerp van de herstelprojecten. Hij organiseerde eind februari een informatieavond met wetenschappers om de betrokken eigenaren, De Reeuwijkse Plassen zijn voor 80 procent particulier eigendom, te informeren over de uitkomsten van het onderzoek: “Hieruit blijkt dat simpel gaas om het waterriet zetten werkt”, zegt Van Hees. Nog een vondst uit het onderzoek: het waterriet houdt wel van wat golfslag. Waterriet ontwikkelt beter op ruwe oevers met wind erop en flinke golfslag.

Wat betekent dit voor Reeuwijk? “Wat blijkt: de rietkragen met waterriet gedijen beter op lagerwal,” vertelt Van Hees. “Dat is de oever die wordt blootgesteld aan de zuidwestenwind, de overheersendewindrichting in Nederland. In de Reeuwijkse Plassen ligt deze in de noordoostelijke hoek. Bij deze oevers wordt de oever het meest schoon geklopt door golven. Aan hogerwal krijg je meer slip en houtige opslag. In Reeuwijk dachten we eerder juist dat we het riet op lagerwal moesten beschermen tegen de golfslag: we hebben daarvoor in Kerfwetering houten palen neergezet in het water. Maar het riet verdwijnt door vraat, niet doordat de golven er kracht op zetten: die palen waren dus wellicht niet of veel minder nodig!”

Grote karekiet kiest ook lagerwal

“Die voorkeur voor lagerwal zie je ook terug bij de broedplaatsen van grote karekieten, blijkt uit de resultaten in de Vechtplassen”, zegt Van Hees. “De grote karekieten zitten meer op lager wal dan op hoger wal, omdat het riet daar dikker en verder van de kant af groeit. Ze maken een nest boven het water op plekken waar het waterriet minstens twee meter van de wal staat: want karekieten willen veilig zitten voor nestrovers als de hermelijn, marterof zelfs poezen en vossen.”

Nieuw beheerplan

De Reeuwijkse Plassen starten dit jaar in navolging van de Oostelijke Vechtplassen met het aanpassen van beschoeiing, het afrasteren tegen ganzenvraat, en het verwijderen van bomen en struikenom de rietvegetatie weer te herstellen. “We schrijven nu met deze vondsten een beheerplan voor de Kerfwetering en starten dan met pilots met twee soorten gaas: gaas dat 80 centimeter boven water uitsteekt en fijner gaas onder water tegen de muskusratten.” De grote karekiet is een van de Zuid-Hollandse icoonsoorten in het toekomstig beheerplan.

“De kennis uit het onderzoek delen we nu met elkaar in de Reeuwijkse Plassen”, concludeert Van Hees. “Het is leuk om de enorme belangstelling te zien bij de eigenaren. Op de informatieavond hadden ze het gevoel écht te horen hoe het zit. Veel grondeigenaren willen dat het beheer zich nu meer gaat richten op beschermen van de grote karekiet. Ik probeer die ambities op te schalen bij de partijen in het gebied. Het is nog lang niet goed genoeg!We kunnen van alles realiseren waar de natuur echt veel aan heeft.”

Tekst: Violet van Houwelingen, Provincie Zuid-Holland
Foto’s: Jankees Schwiebbe; Jan van der Winden
Figuur: Vogelbescherming Nederland

Bijenparadijs

Bijenparadijs

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 54 andere abonnees