Buurtonderzoek huisdieren Sluipwijk

Buurtonderzoek naar vermissing, vergiftiging, aanrijding of verdachte doodsoorzaak of verwonding van huisdieren in Sluipwijk

De aanleiding voor dit buurtonderzoek is de dood door vergiftiging van een jonge poes op 9 oktober jongstleden. Er is aangifte gedaan bij de politie. Deze poes is anderhalf jaar geleden ook al vergiftigd. Uit navraag in de buurt blijkt dat al jarenlang meerdere huisdieren van bewoners van Sluipwijk vermist raken of onder verdachte omstandigheden doodgaan.

Heeft u huisdieren die het slachtoffer zijn van vermissing, vergiftiging, aanrijding of andere doodsoorzaak laat het aan ons weten. Of andere relevante informatie. Al deze zaken worden aan de aangifte toegevoegd.

U kun een mail sturen naar saartjes3@hotmail.com of een brief in de bus doen bij ‘s-Gravenbroekseweg 101.

Het doel is om samen de omgeving van Sluipwijk een veiligere plek te maken voor huisdieren.

Daghaven Twaalfmorgen gemoderniseerd

De openbare daghaven Twaalfmorgen in Reeuwijk is gemoderniseerd. De haven wordt gebruikt voor het aanleggen van kleinere vaartuigen op de Reeuwijkse Plassen, maar was de laatste jaren minder goed bereikbaar vanwege haar slechte oevers. Nu kunnen kleinere vaartuigen hier weer goed terecht. Op vrijdag 20 oktober is de vernieuwde daghaven geopend door bestuurder Bert Cremers, Groenalliantie Midden-Holland, Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda, Oelev Koop van de Provincie Zuid-Holland en Theo van den Pangaard, voorzitter van de stuurgroep Gebiedsdeal van Stichting VEEN.

In ere hersteld
Daghaven Twaalfmorgen is een gebiedsdeal project van Stichting VEEN en Provincie Zuid-Holland. De daghaven is op initiatief van Stichting VEEN hersteld in nauwe samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland. Voorzitter Peter Blanken van St. VEEN memoreerde de goede samenwerking, iets waar de eigenaren en watersporters heel trots op zijn. Door die goede samenwerking is ook de financiële steun verkregen van provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda en Elf Graven. Stichting Veen was verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie en werkte hierbij nauw samen met Groenalliantie. Provincie Zuid-Holland was de grootste subsidieverstrekker naast Stichting Veen, Groenalliantie en gemeente Gouda. Bert Cremers is tevreden met alle ontwikkelingen in Twaalfmorgen, dit jaar is de daghaven opgeknapt en volgend jaar realiseert Groenalliantie een kwaliteitsimpuls in recreatiegebied Twaalfmorgen en wordt de kwaliteit van de omgeving verbeterd.

Uniek gebied te bezoeken vanaf het water of te voet
Voor de watersporter is daghaven Twaalfmorgen de ideale plek om even uit te rusten. Je kunt er aanleggen met zowel gemotoriseerde als ongemotoriseerde vaartuigen. Rond de haven is ruimte voor allerlei activiteiten. Het terrein Twaalfmorgen ligt in de zuidoosthoek van de Reeuwijkse Plassen en grenst aan een Natura 2000-gebied van Staatsbosbeheer. Daar grazen schapen en vliegen weidevogels af en aan. Het gebied is geschikt voor een korte wandeling met of zonder picknick. De wandelpaden leiden langs prachtige vergezichten.

Samenwerkingspartners

Eigenaren, watersporters en gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken samen in Stichting VEEN om natuur en cultuurhistorie te behouden met gelden verkregen uit de vaarontheffingen. Hieronder viel ook daghaven Twaalfmorgen. Voor het beheer van de daghaven en het omliggend terrein zorgt Staatsbosbeheer, in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland en houdt zij toezicht op een goed en veilig gebruik van de openbare voorzieningen.

Afsluiting ’s Gravenbroekseweg op 19 oktober 2017

Op 19 oktober 2017 is de ’s Gravenbroekseweg tussen huisnummer 49 en 112 tussen 7.00 en 16.00 uur afgesloten omdat Stedin een elektra mast vervangt.
Er staat dan een hoogwerker op de rijbaan waar fietsers en voetgangers langs kunnen. Bij calamiteiten kan de hoogwerker slecht aan de kant, dit kan ruim 15 minuten duren.

Met de opgegeven afsluitingstijd is rekening gehouden met uitloop. Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnen vier uur gereed.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (de heer P. Both) of de uitvoerder van de firma Voskuilen.

Afsluiting ’s Gravenbroekseweg op 29 augustus 2017

Op 29 augustus 2017 is de ’s Gravenbroekseweg tussen 8.00 en 16.00 uur afgesloten voor verkeer. Stedin vervangt dan, ter hoogte van nummer 51, een A-bok van het bovengrondse elektra net.

Het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (De heer P. Salters).

Afsluiting brug Nieuwenbroeksedijk en brug Zoetendijk/Ree

Op 28 juni 2017 worden tussen 8.00 uur en 17.00 uur sonderingswerkzaamheden voor het onderhoud aan de bruggen op de Nieuwenbroeksedijk en Zoetendijk/Ree uitgevoerd.

De werkzaamheden duren ongeveer 1½ uur per locatie. Het tijdstip van uitvoering wordt bepaald door het uitvoerend bedrijf, dus het is niet mogelijk om dit te plannen.
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is er vertraging om de bruggen te passeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (P. Salters).

Afsluiting ’s Gravenbroekseweg 22 juni 2017

In verband met werkzaamheden, die uitgevoerd worden door Stedin, is de ’s Gravenbroekseweg ter hoogte van nummer 51 op 22 juni 2017 tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor het verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (de heer P. Salters).

Presentatie maatregelen zwaar verkeer Plassengebied

Op 22 mei 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de breedte- en gewichtsbeperkingen van de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied en de problemen die het brede en zware (bouw) verkeer veroorzaken. Tijdens de bijeenkomst is een proefproject met beweegbare fysieke breedtebeperking op de toegangswegen naar het Plassengebied besproken.

U kunt de presentatie hier inzien.

De animatie kunt u hier inzien.

 

Uitnodiging inloopavond 22 mei 2017

Op 6 maart 2017 heeft de bijeenkomst Onderhoudsplan Leefomgeving voor het gebied Sluipwijk-Plassengebied plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de breedte- en gewichtsbeperkingen van de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied en de problemen de het brede en zware (bouw)verkeer veroorzaken. Om de problemen aan te pakken is gesproken over het nemen van maatregelen om ongewenst en oneigenlijk gebruik van wegen in het buitengebied door zwaar en breed verkeer te beperken.

Graag willen de gemeente en het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied een proefproject uitvoeren met beweegbare fysieke breedtebeperkingen op de toegangswegen naar het Plassengebied. Over de introductie van dit systeem, de locaties en de uitwerking voor u als gebruiker van het gebied wil het College u graag informeren door het houden van een inloopbijeenkomst op:

Maandag 22 mei tussen 17.00 en 21.00 uur in Zalencentrum de Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk

Meer informatie treft u aan in de volledige uitnodiging.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg via telefoonnummer (0172) 522 522 of e-mailadres: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl

Opwekken duurzame energie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Er is een routekaart opgesteld. Eén van de thema’s in de routekaart is ‘duurzame energie’.

Op 17 mei is er een commissievergadering en gaat de commissie met elkaar in gesprek over duurzame energieopwekking (o.a. windenergie en zonneweiden in onze gemeente). Op basis van de uitkomsten van deze avond wordt er een uitgangspuntennotitie opgesteld welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als u iets wilt meegeven aan de commissieleden, dan kunt u gebruik maken van de inspraakmogelijkheid op 10 mei. Deze avond start om 20.00 uur. Van deze inspraakavond wordt een verslag gemaakt voor de commissieleden.

Indien u gebruik wenst te maken van de inspraakmogelijkheid, dan kunt u zich aanmelden bij de griffier (griffie@bodegraven-reeuwijk.nl). U dient zich uiterlijk 36 uur van tevoren aan te melden. Er is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar.

Als u vragen heeft over dit agendaonderwerp kunt u contact opnemen met Puck van Tilburg of Paul Rouing van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0172) 522522.

 

Geef aandachtspunten voor de Straatploeg door

De Straatploeg komt er weer aan. Net als vorig jaar is er een stratenmakersploeg beschikbaar om reparaties uit te voeren in o.a. Sluipwijk/Plassengebied.

Wat gaan zij doen?
De straatploeg ontvangt van de gemeente een lijst met locaties en punten om te herstellen. Dit kan gaan om een scheve tegel en kuilen op straat maar ook het omleggen van een stoepje of andere bestratingswerkzaamheden.

Zijn er klachten of aandachtspunten die u graag meegenomen wilt zien?
Tijdens de bewonersavond leefomgeving op 6 maart 2017 hebben een aantal bewoners al aandachtspunten aangegeven op de kaart van Sluipwijk/Plassengebied. Deze meldingen en de meldingen van het Meldpunt Woonomgeving worden meegenomen. Heeft u nog verbeterpunten geef deze dan uiterlijk donderdag 4 mei 2017 aan ons door, zodat wij deze tijdig aan de gemeente kunnen melden. De gemeente bekijkt of de punten meegenomen kunnen worden.

U kunt een e-mail sturen aan: Sluipwijk@dorpenwijk.nl.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 35 andere abonnees