Korssendijk wegafsluiting vrijdag 14 december van 9.00 t/m 16.00 uur

Op vrijdag 14 december a.s. zal de Korssendijk van 9.00 uur t/m 16.00 uur afgesloten zijn in verband met het vervangen van masten (kabels en leidingen).

Vlag Sluipwijk

De vlag van sluipwijk, met het wapen van Sluipwijk is weer te krijgen bij de Watersnip (Rokende Turf) bij John van Gemeren. Gravenbroekseweg 154 te Reeuwijk.
Watersnip is bereikbaar op telefoonnummer (0182) 39 54 60 of via e-mail: post@watersnip.info

Wikipedia: Het wapen van Sluipwijk werd op 14 juli 1819 per besluit van de Hoge Raad van Adel verleend aan de Zuid-Hollandse gemeente Sluipwijk. Op 1 juli 1870 ging de gemeente op in Reeuwijk, waarmee het wapen van Sluipwijk kwam te vervallen. Het keerde terug in de onderste helft van het wapen van Reeuwijk uit 1871. Na toevoeging van Driebruggen werd het wapen gewijzigd en verdween het wapen van Sluipwijk uit het wapen. Op 1 januari 2011 is Reeuwijk gefuseerd met Bodegraven tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het wapen van Bodegraven-Reeuwijk zijn geen elementen overgenomen uit het wapen van Sluipwijk.
Overigens hangt het wapen nog wel in het gemeentehuis, daar is de vlag ook op gebaseerd.

Afsprakenlijst vergadering 24 mei 2018

Op 24 mei 2018 heeft een vergadering van het dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied plaatsgevonden. U treft hier de afsprakenlijst aan.

Afscheid Magda Stolk

Gisteren namen we afscheid van Magda Stolk. Ze was jaren onze steun en toeverlaat, eerst als notulist, later ook het beheer van de website en het volledige secretariaat. Kortom we zullen haar missen.

Verkeershinder i.v.m. afsfaltonderhoud

Op 6 juni 2018 tussen 8.00 en 16.00 uur kan het verkeer op de ’s Gravenbroekseweg 10 t/m 22, hinder ondervinden van asfalteer werkzaamheden.

Dit gedeelte van de ’s Gravenbroekseweg, alsmede een gedeelte bij nummer 34, wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Pieter Both).

Verkeershinder i.v.m. asfaltonderhoud

In de week  van 14 t/m 18 mei wordt er op diverse locaties asfaltonderhoud gepleegd door firma Van Ooijen uit Gouda. Op de meeste locaties gebeurt dat in het verkeer, zodat er maar minimale hinder ontstaat. Er zijn echter ook locaties waar het verkeer geen doorgang kan krijgen, te weten:

  • De Oudeweg is op donderdag 17 mei tussen 8.00 en 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer tussen nummer 19 en 23. De slagboom van de calamiteitenroute is tijdens deze werkzaamheden open. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs het Reeuwijksehout en gemotoriseerd verkeer via de ’s Gravenbroekseweg.
  • Vanaf donderdag 17 mei  7.00 uur tot 18 mei 13.00 uur is de ’s Gravenbroekseweg vanaf de kruising Roland Holstlaan tot en met nummer 34 afgesloten voor alle verkeer. Buiten werktijd (tussen 17.00 en 7.00 uur) is de weg toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Dunantlaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Pieter Both).

Afsluiting brug Zoetendijk – Ree

Maandag 14 mei 2018 wordt van 7.00 tot 18.00 uur de brug Zoetendijk – Ree in Reeuwijk afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. werkzaamheden aan het brugdek. De Zoetendijk is t/m huisnummer 2 bereikbaar. De Ree wordt niet afgesloten.

In noodgevallen kunnen hulpdiensten worden doorgelaten.

Vlag Sluipwijk

Binnenkort is de vlag van Sluipwijk verkrijgbaar bij Watersnip (de Rokende turf) aan de ’s Gravenbroekseweg 154 te Reeuwijk.

Wij adviseren u om eerst contact met Watersnip op te nemen of er nog exemplaren beschikbaar zijn. Watersnip is bereikbaar op telefoonnummer (0182) 39 54 60 of via e-mail: post@watersnip.info

 

Informatie BFB’s

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied voeren een proefproject uit op de toegangswegen naar het Plassengebied om de problemen van het brede en zware (bouw) verkeer te beperken.

Hier leest u meer informatie over dit project.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Dolf Roodenburg).

Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de eilanden en er komen bijzondere veenplanten voor.

Staatsbosbeheer en een aantal jagers zetten zich al jaren in om deze eilanden in goede conditie te houden. Maar een heel groot deel van de eilanden in de Ravensberg ligt er slecht bij, spoelt weg, of is de laatste tien jaar verdwenen in de golven. Het besef groeit dat er maatregelen moeten worden getroffen om het verdwijnen van het eilandencomplex te voorkomen. Stichting VEEN en het OTRP (Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassengebied) ondersteunen initiatieven om te komen tot een herstelplan.

Lees hier het hele artikel.

 

 

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 46 andere abonnees