Let op voor wie u open doet!

LET OP: Er is een melding bij de politie binnengekomen dat er in het Plassengebied personen actief zijn en bij mensen aanbellen. Dit met de mededeling dat zij van de gemeente zijn en een onderzoek doen onder ouderen. Echter de gemeente voert op dit moment geen onderzoek uit.

Ons advies is dan ook: sta ze niet te woord, laat ze zeker niet binnen en bel de politie.

Nieuwe datum inloopavond BFB 20 december 2017

Aangezien de gemeente genoodzaakt was de inloopavond op 11 december 2017 te annuleren vanwege de weersomstandigheden is er een nieuwe datum gepland.

De inloopavond over de beweegbare fysieke breedtebeperkingen (BFB’s) is verplaatst naar woensdag 20 december 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in zalencentrum de Brug in Reeuwijk-Brug.

Aflasting inloopbijeenkomst BFB 11 december

Vanwege de winterse omstandigheden en het te verwachten weer voor morgenmiddag en -avond is de gemeente helaas genoodzaakt om de inloopbijeenkomst van morgen te annuleren.

Vanuit verschillende organisaties wordt ontraden om morgen de weg op te gaan. Kortom, het is niet verantwoordelijk om deze bijeenkomst door te laten gaan vanwege de veiligheid van iedereen. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor de bijeenkomst gepland.

Wij hopen op uw begrip.

Vervanging ophaalbrug Zoetendijk/Ree

De ophaalbrug aan de Zoetendijk/Ree verkeert in slechte staat. Daarom is besloten de bestaande brug te vervangen voor een duurzame nieuwe ophaalbrug, vergelijkbaar met de ophaalbrug op de Nieuwenbroeksedijk. Vanaf begin januari 2018 wordt gestart met de vervangingswerkzaamheden.

In de bewonersbrief  leest u meer over de vervangingswerkzaamheden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Inloopbijeenkomst BFB op 11 december

Voor 11 december wil de gemeente de eerste Beweegbare Fysieke Breedtebeperking (BFB) bij de kruising Treebord/’s-Gravenbroekseweg plaatsen. Het idee is in samenspraak met aanwonenden en dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied vormgegeven. De eerste BFB is binnenkort te bewonderen en over de plannen van nog drie exemplaren en de beste locaties daarvoor vindt op 11 december 2017 in Zalencentrum De Brug  een volgende inloopbijeenkomst plaats (van 17.00 uur tot 20.00 uur).

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg via telefoonnummer (0172) 522 522 of e-mailadres: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl

Buurtonderzoek huisdieren Sluipwijk

Buurtonderzoek naar vermissing, vergiftiging, aanrijding of verdachte doodsoorzaak of verwonding van huisdieren in Sluipwijk

De aanleiding voor dit buurtonderzoek is de dood door vergiftiging van een jonge poes op 9 oktober jongstleden. Er is aangifte gedaan bij de politie. Deze poes is anderhalf jaar geleden ook al vergiftigd. Uit navraag in de buurt blijkt dat al jarenlang meerdere huisdieren van bewoners van Sluipwijk vermist raken of onder verdachte omstandigheden doodgaan.

Heeft u huisdieren die het slachtoffer zijn van vermissing, vergiftiging, aanrijding of andere doodsoorzaak laat het aan ons weten. Of andere relevante informatie. Al deze zaken worden aan de aangifte toegevoegd.

U kun een mail sturen naar saartjes3@hotmail.com of een brief in de bus doen bij ‘s-Gravenbroekseweg 101.

Het doel is om samen de omgeving van Sluipwijk een veiligere plek te maken voor huisdieren.

Daghaven Twaalfmorgen gemoderniseerd

De openbare daghaven Twaalfmorgen in Reeuwijk is gemoderniseerd. De haven wordt gebruikt voor het aanleggen van kleinere vaartuigen op de Reeuwijkse Plassen, maar was de laatste jaren minder goed bereikbaar vanwege haar slechte oevers. Nu kunnen kleinere vaartuigen hier weer goed terecht. Op vrijdag 20 oktober is de vernieuwde daghaven geopend door bestuurder Bert Cremers, Groenalliantie Midden-Holland, Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda, Oelev Koop van de Provincie Zuid-Holland en Theo van den Pangaard, voorzitter van de stuurgroep Gebiedsdeal van Stichting VEEN.

In ere hersteld
Daghaven Twaalfmorgen is een gebiedsdeal project van Stichting VEEN en Provincie Zuid-Holland. De daghaven is op initiatief van Stichting VEEN hersteld in nauwe samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland. Voorzitter Peter Blanken van St. VEEN memoreerde de goede samenwerking, iets waar de eigenaren en watersporters heel trots op zijn. Door die goede samenwerking is ook de financiële steun verkregen van provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda en Elf Graven. Stichting Veen was verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie en werkte hierbij nauw samen met Groenalliantie. Provincie Zuid-Holland was de grootste subsidieverstrekker naast Stichting Veen, Groenalliantie en gemeente Gouda. Bert Cremers is tevreden met alle ontwikkelingen in Twaalfmorgen, dit jaar is de daghaven opgeknapt en volgend jaar realiseert Groenalliantie een kwaliteitsimpuls in recreatiegebied Twaalfmorgen en wordt de kwaliteit van de omgeving verbeterd.

Uniek gebied te bezoeken vanaf het water of te voet
Voor de watersporter is daghaven Twaalfmorgen de ideale plek om even uit te rusten. Je kunt er aanleggen met zowel gemotoriseerde als ongemotoriseerde vaartuigen. Rond de haven is ruimte voor allerlei activiteiten. Het terrein Twaalfmorgen ligt in de zuidoosthoek van de Reeuwijkse Plassen en grenst aan een Natura 2000-gebied van Staatsbosbeheer. Daar grazen schapen en vliegen weidevogels af en aan. Het gebied is geschikt voor een korte wandeling met of zonder picknick. De wandelpaden leiden langs prachtige vergezichten.

Samenwerkingspartners

Eigenaren, watersporters en gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken samen in Stichting VEEN om natuur en cultuurhistorie te behouden met gelden verkregen uit de vaarontheffingen. Hieronder viel ook daghaven Twaalfmorgen. Voor het beheer van de daghaven en het omliggend terrein zorgt Staatsbosbeheer, in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland en houdt zij toezicht op een goed en veilig gebruik van de openbare voorzieningen.

Afsluiting ’s Gravenbroekseweg op 19 oktober 2017

Op 19 oktober 2017 is de ’s Gravenbroekseweg tussen huisnummer 49 en 112 tussen 7.00 en 16.00 uur afgesloten omdat Stedin een elektra mast vervangt.
Er staat dan een hoogwerker op de rijbaan waar fietsers en voetgangers langs kunnen. Bij calamiteiten kan de hoogwerker slecht aan de kant, dit kan ruim 15 minuten duren.

Met de opgegeven afsluitingstijd is rekening gehouden met uitloop. Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnen vier uur gereed.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (de heer P. Both) of de uitvoerder van de firma Voskuilen.

Afsluiting ’s Gravenbroekseweg op 29 augustus 2017

Op 29 augustus 2017 is de ’s Gravenbroekseweg tussen 8.00 en 16.00 uur afgesloten voor verkeer. Stedin vervangt dan, ter hoogte van nummer 51, een A-bok van het bovengrondse elektra net.

Het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (De heer P. Salters).

Afsluiting brug Nieuwenbroeksedijk en brug Zoetendijk/Ree

Op 28 juni 2017 worden tussen 8.00 uur en 17.00 uur sonderingswerkzaamheden voor het onderhoud aan de bruggen op de Nieuwenbroeksedijk en Zoetendijk/Ree uitgevoerd.

De werkzaamheden duren ongeveer 1½ uur per locatie. Het tijdstip van uitvoering wordt bepaald door het uitvoerend bedrijf, dus het is niet mogelijk om dit te plannen.
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is er vertraging om de bruggen te passeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (P. Salters).

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 39 andere abonnees