Bestellen kaartjes gemeente Sluipwijk, voordat het bij Reeuwijk werd gevoegd

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeente grenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870.

Hier kunt u de kaartjes van de gemeente Sluipwijk, voordat het bij Reeuwijk werd gevoegd, bestellen. De kosten hiervoor bedragen € 2,50.

Landelijke Opschoondag 24 maart 2018

Op 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Op tal van locaties door heel Nederland wordt massaal zwerfafval opgeruimd. Ook in Bodegraven-Reeuwijk zoeken we enthousiaste mensen die in de week van 19 maart (19 t/m 24 maart) een opruimactie willen organiseren! Dat kan bijvoorbeeld bij een school, een vereniging, een kerkgebouw etc. Vanuit de gemeente kunnen wij hiervoor materialen zoals prikstokken beschikbaar stellen. Lijkt het u leuk om in die week een opschoonactie te houden? Geef uw interesse door via sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Hoe verder?
Samen overleggen we over de locatie en benodigde materialen. Zelf maakt u op https://www.supportervanschoon.nl/account-aanmaken een account aan, waar u de opruimactie online kunt aanmelden. Ook kunt u daar in een paar klikken buurtgenoten of anderen uitnodigen mee te doen én de actie eenvoudig delen via social media.

Heeft u aanvullende vragen? Neem contact op met sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Groene Hart start onderzoek naar kansen drijvend overnachtingsnetwerk

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart onderzoekt welke kansen er zijn voor het aanleggen van een netwerk van drijvende overnachtingsplekken in het Groene Hart. Dit doet de stuurgroep omdat een dergelijk netwerk kan helpen om het Groene Hart in de top 10 van bekendste recreatiegebieden in Nederland te krijgen.

Lees hier het volledige artikel op GroeneRuimte.

Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ter inzage

Het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein vormt samen met de Reeuwijkse Plassen een fraai gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het heeft een grote biodiversiteit en is in trek bij recreanten. De natuur is er bijzonder, vooral vanwege de vele overwinterende watervogels: smient, slobeend, krakeend en kleine zwaan. Om deze bijzondere natuur te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland samen met diverse overheden en maatschappelijke partijen een beheerplan opgesteld. Inspraak is mogelijk van 9 februari tot en met 22 maart.

Lees hier het volledige artikel op GroeneRuimte.

Afscheid Wilma Stel

Na jarenlang een actief lid van ons dorpsteam te zijn geweest heeft Wilma Stel besloten haar lidmaatschap per 8 februari 2018 te beëindigen.

Wij bedanken Wilma voor haar inzet!

Afsprakenlijst vergadering 8 februari 2018

Op 8 februari 2018 heeft een vergadering van het dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied plaatsgevonden. U treft hier de afsprakenlijst  aan.

Melden onderhoud bermen

Er is een verschil tussen onderhoud van de bermen en het beheer van de grasvegetatie. Het aanvullen van sporen in de berm is een calamiteit. Dit kan gemeld worden bij Peter Jobse van Reijm en Van Vliet via telefoonnummer (0180) 31 31 79 of e-mailadres peter@reijmgroepbv.nl. Als het een complete wegbermconstructie betreft kan dit aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden gemeld via telefoonnummer (0172) 52 25 22 of via de website (meldpunt Onderhoud) www.bodegraven-reeuwijk.nl.

Petitie: Geen afsluitingen Goudse aansluitingen

Petitie: Geen afsluitingen Goudse aansluitingen van/naar A12 en A20, regio niet op slot

Rijkswaterstaat is bezig met plannen om de A20 tot het Gouwe aquaduct te verbreden en te herinrichten. Echter, één van de denkrichtingen daarbij, is het verdwijnen van de toe- en afrit Gouda op de A12. Dit betekent een forse tegenslag voor de bereikbaarheid van Gouda en gehele regio Midden-Holland!

Hier kunt u de petitie tegen de afsluitingen ondertekenen.

Let op voor wie u open doet!

LET OP: Er is een melding bij de politie binnengekomen dat er in het Plassengebied personen actief zijn en bij mensen aanbellen. Dit met de mededeling dat zij van de gemeente zijn en een onderzoek doen onder ouderen. Echter de gemeente voert op dit moment geen onderzoek uit.

Ons advies is dan ook: sta ze niet te woord, laat ze zeker niet binnen en bel de politie.

Nieuwe datum inloopavond BFB 20 december 2017

Aangezien de gemeente genoodzaakt was de inloopavond op 11 december 2017 te annuleren vanwege de weersomstandigheden is er een nieuwe datum gepland.

De inloopavond over de beweegbare fysieke breedtebeperkingen (BFB’s) is verplaatst naar woensdag 20 december 2017 van 17.00 tot 20.00 uur in zalencentrum de Brug in Reeuwijk-Brug.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 46 andere abonnees