Verkeershinder i.v.m. afsfaltonderhoud

Op 6 juni 2018 tussen 8.00 en 16.00 uur kan het verkeer op de ’s Gravenbroekseweg 10 t/m 22, hinder ondervinden van asfalteer werkzaamheden.

Dit gedeelte van de ’s Gravenbroekseweg, alsmede een gedeelte bij nummer 34, wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Pieter Both).

Verkeershinder i.v.m. asfaltonderhoud

In de week  van 14 t/m 18 mei wordt er op diverse locaties asfaltonderhoud gepleegd door firma Van Ooijen uit Gouda. Op de meeste locaties gebeurt dat in het verkeer, zodat er maar minimale hinder ontstaat. Er zijn echter ook locaties waar het verkeer geen doorgang kan krijgen, te weten:

  • De Oudeweg is op donderdag 17 mei tussen 8.00 en 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer tussen nummer 19 en 23. De slagboom van de calamiteitenroute is tijdens deze werkzaamheden open. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs het Reeuwijksehout en gemotoriseerd verkeer via de ’s Gravenbroekseweg.
  • Vanaf donderdag 17 mei  7.00 uur tot 18 mei 13.00 uur is de ’s Gravenbroekseweg vanaf de kruising Roland Holstlaan tot en met nummer 34 afgesloten voor alle verkeer. Buiten werktijd (tussen 17.00 en 7.00 uur) is de weg toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Dunantlaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Pieter Both).

Afsluiting brug Zoetendijk – Ree

Maandag 14 mei 2018 wordt van 7.00 tot 18.00 uur de brug Zoetendijk – Ree in Reeuwijk afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. werkzaamheden aan het brugdek. De Zoetendijk is t/m huisnummer 2 bereikbaar. De Ree wordt niet afgesloten.

In noodgevallen kunnen hulpdiensten worden doorgelaten.

Vlag Sluipwijk

Binnenkort is de vlag van Sluipwijk verkrijgbaar bij Watersnip (de Rokende turf) aan de ’s Gravenbroekseweg 154 te Reeuwijk.

Wij adviseren u om eerst contact met Watersnip op te nemen of er nog exemplaren beschikbaar zijn. Watersnip is bereikbaar op telefoonnummer (0182) 39 54 60 of via e-mail: post@watersnip.info

 

Informatie BFB’s

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied voeren een proefproject uit op de toegangswegen naar het Plassengebied om de problemen van het brede en zware (bouw) verkeer te beperken.

Hier leest u meer informatie over dit project.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Dolf Roodenburg).

Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de eilanden en er komen bijzondere veenplanten voor.

Staatsbosbeheer en een aantal jagers zetten zich al jaren in om deze eilanden in goede conditie te houden. Maar een heel groot deel van de eilanden in de Ravensberg ligt er slecht bij, spoelt weg, of is de laatste tien jaar verdwenen in de golven. Het besef groeit dat er maatregelen moeten worden getroffen om het verdwijnen van het eilandencomplex te voorkomen. Stichting VEEN en het OTRP (Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassengebied) ondersteunen initiatieven om te komen tot een herstelplan.

Lees hier het hele artikel.

 

 

Bestellen kaartjes gemeente Sluipwijk, voordat het bij Reeuwijk werd gevoegd

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeente grenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870.

Hier kunt u de kaartjes van de gemeente Sluipwijk, voordat het bij Reeuwijk werd gevoegd, bestellen. De kosten hiervoor bedragen € 2,50.

Landelijke Opschoondag 24 maart 2018

Op 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Op tal van locaties door heel Nederland wordt massaal zwerfafval opgeruimd. Ook in Bodegraven-Reeuwijk zoeken we enthousiaste mensen die in de week van 19 maart (19 t/m 24 maart) een opruimactie willen organiseren! Dat kan bijvoorbeeld bij een school, een vereniging, een kerkgebouw etc. Vanuit de gemeente kunnen wij hiervoor materialen zoals prikstokken beschikbaar stellen. Lijkt het u leuk om in die week een opschoonactie te houden? Geef uw interesse door via sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Hoe verder?
Samen overleggen we over de locatie en benodigde materialen. Zelf maakt u op https://www.supportervanschoon.nl/account-aanmaken een account aan, waar u de opruimactie online kunt aanmelden. Ook kunt u daar in een paar klikken buurtgenoten of anderen uitnodigen mee te doen én de actie eenvoudig delen via social media.

Heeft u aanvullende vragen? Neem contact op met sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Groene Hart start onderzoek naar kansen drijvend overnachtingsnetwerk

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart onderzoekt welke kansen er zijn voor het aanleggen van een netwerk van drijvende overnachtingsplekken in het Groene Hart. Dit doet de stuurgroep omdat een dergelijk netwerk kan helpen om het Groene Hart in de top 10 van bekendste recreatiegebieden in Nederland te krijgen.

Lees hier het volledige artikel op GroeneRuimte.

Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ter inzage

Het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein vormt samen met de Reeuwijkse Plassen een fraai gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het heeft een grote biodiversiteit en is in trek bij recreanten. De natuur is er bijzonder, vooral vanwege de vele overwinterende watervogels: smient, slobeend, krakeend en kleine zwaan. Om deze bijzondere natuur te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland samen met diverse overheden en maatschappelijke partijen een beheerplan opgesteld. Inspraak is mogelijk van 9 februari tot en met 22 maart.

Lees hier het volledige artikel op GroeneRuimte.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 52 andere abonnees