Openbare bijeenkomst(en) 2020

Wegens de aangescherpte coronaregels zijn deze bijeenkomsten uitgesteld tot nader order.

(Als u zich heeft aangemeld ontvangt u hierover 29-9-2020 een bericht.)

Jaarlijkse bijeenkomst voor alle inwoners op donderdag 8 oktober

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied verzorgt ook dit jaar weer een jaarlijkse bijeenkomst die dit keer helemaal in het teken zal staan van de te ontwikkelen
Dorpsvisie Reeuwijk-Dorp e.o. 2020 – 2030.

Waarom een bijeenkomst met alleen maar één thema?
Zoals al eerder aangekondigd is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor 2030 en heeft de dorpen gevraagd om ook een visie voor 2030 te ontwikkelen. Zo krijgt zij een beeld van wat er in de dorpen/wijken leeft en wat wij belangrijk vinden voor nu en in de toekomst. Ze gaan deze informatie meenemen bij de beleidsvorming voor 2020 – 2030.
Met deze Dorpsvisie kunnen we dus invloed uitoefenen op de beleidsvorming. Het betreft onze leefomgeving in de breedste zin van het woord. Denk daarbij bijvoorbeeld aan; landschap/natuur, uitzicht, saamhorigheid, woningaanbod, infrastructuur, duurzaamheid, verenigingen, klimaateffecten en noem maar op. Omdat hiermee zoveel onderwerpen worden geraakt behandelen we bij de bijeenkomst uitsluitend dit thema.

Enquête
Begin september hebben we alle inwoners boven de 18 jaar gevraagd om hiervoor een enquête in te vullen. Voor wie dat nog niet heeft gedaan, t/m 16 september kan dat nog via de button op de website.

Bijeenkomst
Op donderdag 8 oktober worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt en aan de hand daarvan gaan we met elkaar kijken of we wat meer detailinformatie over deze resultaten boven tafel kunnen krijgen en wellicht ook nieuwe informatie krijgen die uit de enquête nog niet naar voren is gekomen.
Om een goed onderbouwde Dorpsvisie te kunnen maken zijn zowel de enquête (voor de globale informatie) als de bijeenkomst (meer gedetailleerde informatie) belangrijk!

Coronamaatregelen
Om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen zal het wat anders gaan dan voorgaande jaren en worden er twee bijeenkomsten gehouden:
één in de middag (15:30 – 18:00) en één in de avond (19:30 – 22:00).
Je moet je hiervoor wel van te voren aanmelden via deze deze link.
Dat kan t/m met 1 oktober.

Dus laat je stem horen (i.i.g. via de enquête) en kom ook op donderdag 8 oktober!