Verslag van de vergadering van 22 augustus 2017

Verslag vergadering wijkteam 22 augustus 2017

Aanwezig:  Addy Vos, Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Walter Baars

Afwezig: John Koppers, Jeroen Struijs, Theo Lamers

Aanwezig van het kernteam: Thea Westland

Wethouder: Laura Leijendekkers

Gasten: Leden van de huurdersvereniging, Lisbeth Hertog

 

Opening:

Addy opent de vergadering en verwelkomt onze gasten van de huurdersvereniging en gemeenteraadslid Lisbeth Hertog, hierop volgt een voorstellingsrondje.

Mededelingen:

Theo en Jeroen hebben zich afgemeld voor de vergadering.

Ingekomen stukken:

Sandra vraagt naar aanleiding van een ingekomen mail van bewoners van de Zoutmansweg of zij bij het spreekuur van 25 augustus bijstand kan krijgen. Dit omdat een aantal bewoners in gesprek willen met ons over de Zoutmansweg. Gerda zal vrijdag de 25e ook aanwezig zijn.

Verslag van de vergadering van 3 juli 2017:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er wordt nog wel aangehaald dat de jongeren(JOB) veel pech hebben gehad met hun container. Nadat ze de container hadden geverfd etc is de container in brand gestoken door andere jongeren. Addy vraagt aan Walter of hij contact op wil nemen met Bas Immerzeel om te kijken wat er nu verder gaat gebeuren.

De huurdersverenging:

De leden van de huurdersvereniging hebben contact gezocht met het wijkteam om eens te praten over de aanpak van tuinen die enorm verpauperd zijn. Zij willen hier graag actie op onder nemen en hopen dit in samenwerking te kunnen doen met het wijkteam. Nu de wijk opgeknapt gaat worden zou het leuk zijn wanneer voortuinen en het openbaar groen, er goed onderhouden bij komt te liggen zodat we een stralende wijk krijgen. Doordat de straten opgeknapt gaan worden is men zeer waarschijnlijk meer bereid om de hier en daar verpauperde tuinen aan te pakken. Het kan motiverend werken voor huurders om tijdens de herinrichting de bewoners zand en grond aan te bieden. Het kan ook een belangrijke factor zijn om mensen te gaan motiveren om ook zelf initiatieven te nemen voor onderhoud in en om hun eigen tuin.

De gemeente zal hier ook een belangrijke rol in hebben. Er zal meer en vooral beter onderhoud gepleegd moeten gaan worden, de medewerkers van Bunnik zouden aangesproken moeten worden op hun werkgedrag. (dit naar aanleiding van een opmerking van een lid van de huurdersvereniging)

Het plan wordt op gevat om met een klein groepje, wijkteam/huurdersvereniging samen te gaan werken om te brainstormen hoe dit probleem het beste op te kunnen pakken.

Een bijkomend probleem is dat onze medelanders vaak geen onderhoud aan hun tuinen plegen en vaak de gordijnen dicht hebben zitten. Dit kan met hun cultuur te maken hebben. Misschien dat we kerken inschakelen om ook onze medelanders bewust te laten worden van het belang van een goed onderhouden tuin.

Misschien ook een idee om te kijken hoe andere wijkteams hiermee omgegaan zijn.

Ook zal er een gesprek moeten gaan plaatsvinden met de gemeente over de manier waarop Bunnik het onderhoudswerk verricht.

 

 

 

 

Buurboek:

René heeft gesproken met Rianne Hogeveen over het Buurboek.

Dit blijkt op veel dingen te overlappen met wat wij als wijkteam al doen en René is in gesprek gegaan met de vraag of Buurboek en wijkteam niet gebundeld te kunnen worden.  Bij Buurboek kunnen meldingen gedaan worden over losliggende tegels, maar ook of iemand een klus zou kunnen doen bij iemand die dat niet meer kan.

René heeft geopperd om zowel Buurboek, meldpunt en wijkteam te bundelen in een meldingssysteem. Dit is technisch mogelijk maar de gemeente zal hierin een rol moeten gaan spelen.

Smiley-borden:

René heeft in samenwerking met twee medewerkers van de gemeente een ronde gemaakt om te kijken op welke locaties de smiley-borden komen te hangen. Er zijn twaalf locaties aangewezen waar komend jaar de borden opgehangen kunnen worden. De borden worden iedere maand verplaatst.

Tekeningen van de wijk:

We zijn met elkaar heel nieuwsgierig hoever Bas van de Kreeke is met de tekeningen van de herinrichting van de wijk. Thea verwacht dat de tekeningen begin september klaar zullen zijn waarna wij uitgenodigd zullen worden om ze te bespreken en waarna wij met de ondernemers in gesprek kunnen. Ook kan er dan een terugkoppeling komen met de bewoners.

Veiligheidsavond:

We willen op 26 oktober een informatieavond houden waarop we bewoners willen motiveren hun huizen veilig te maken en we willen uitleggen wat een buurtpreventieapp inhoudt en hoe het op te starten.  We hebben daarvoor de wijkagenten, boa’s, een ambtenaar van de gemeente en een aannemer die gespecialiseerd is in veilige sloten etc. uitgenodigd om hierover te komen vertellen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken om ze hiervoor te motiveren. Lisbeth vertelt dat er een enquete komt over veiligheid. We moeten in de gaten houden dat mensen hierdoor niet overspoeld worden met van alles aan informatie waardoor het misschien allemaal te veel wordt. Lisbeth zal kijken wanneer deze precies zal plaatsvinden.

Rondvraag:

Addy vraagt nog even naar de datums over de Visie Toekomst Wonen. Het vooroverleg vind plaats op 23 augustus de bewonersavond 26 september. Op 28 augustus hebben we een evaluatie over de Zoutmansweg en Addy wil graag Johan hierbij uitgenodigd hebben omdat er veel gebruik is gemaakt van zijn expertise. Sandra zal Johan mailen hierover.

Gerda is in gesprek geweest met de mensen van het thuishuis maar daarna is het behoorlijk stil geworden. Verder heeft zij gemeld bij de Programmaraad dat ze stopt met gastvrouw zijn bij het Huis van Alles.

Sandra vraagt of iemand haar kan vervangen op 8 september bij het spreekuur. Gerda biedt zich hiervoor aan. Ook vraagt zij aan Thea of zij wil kijken hoe het staat met de meldingen over de kroonringen. Die staan al even open en er is nog niets mee gedaan.

René heeft de BOA aangesproken om te handhaven bij het ophangen van het plastic. Het ophangen mag pas de avond voor de ophaaldag maar gebeurd vaak al veel eerder. Soms zelfs al net na de ophaaldag.

Lisbeth vraagt wat nu precies het plan is over de herinrichting van de wijk. Er is een herberekening geweest wat betreft de financiën. Daardoor is het eigenlijk een hamerstuk geworden op de begroting.

Laura vertelt dat er een nieuwe motie 4 is aangenomen. Dit maal zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. De bedoeling is een pijnpunt in de wijk aan te pakken. Hierbij moet het verbeterpunt onderschreven worden door 25 steunbetuigingen.