Verslag van de vergadering van 20 februari 2017

Verslag vergadering wijkteam 20 februari 2017

Aanwezig: Addy Vos, Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Walter Baars,

Afwezig: John Koppers, Jeroen Struijs, Marjan van Walraven, Johan Buurman

Aanwezig van het kernteam: Thea Westland

Wethouder: Laura Leijendekkers

Gasten: Theo Lamers, Tjeerd Goslinga, Rob van Dijk

 

            Opening

Addy opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 1. Mededelingen

-Dirk is gestopt met het wijkteam.

-Het tijdstip van mailen van Marco de Goede is nogal ongemakkelijk(half 1 ’s nachts) Hierdoor kunnen we het missen dat er een vergadering wordt gecanceld en alsnog verschijnen. Er zal tegen hem gezegd worden dat hij dit anders moet gaan regelen.

 1. Ingekomen Stukken

-Een mail over luchtkwaliteit met het verzoek om aanwezig te zijn op 7 maart om voor te bespreken. Walter wilde daar graag naar toe maar wij hebben dan de avond van de Leefomgeving en we hebben dan iedereen hard nodig. Op 30 maart zal er hier een bijeenkomst over zijn waar Walter in ieder geval wel naar toe zal gaan.

-Er is een persbericht gekomen over de communicatie van de gemeente naar Rijkswaterstaat. Het gaat hierin over de hoge snelheid van 130 km.

-Een mail van Walter over het saldo wat aangevuld moet worden. Thea meld dat de papieren ter ondertekening liggen en dat het bedrag snel gestort zal worden.

-mail van Gerda over NL- Doet met het verzoek om handige handjes. 10 en 11 maart is de landelijke NL- Doet dag waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen zullen steken. Bij het HvA is iemand nodig die een lounge bank in elkaar kan zetten.

 1. Verslag van de vergadering van 19 december

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De activiteitenkalender wordt doorgenomen en in het vervolg op de agenda gezet.

 1. Bijeenkomst veiligheid

Addy, Walter en Sandra zijn bij deze bijeenkomst geweest. De opkomst was niet erg groot wat kan betekenen dat de mensen zich veilig voelen of dat er zoveel bijeenkomsten zijn dat men ‘bijeenkomst moe’ is. Door de kleine opkomst komt er ook weinig input binnen waar de gemeente mee aan de slag kan.

 1. Brief aan de gemeenteraad herinrichting wijk

Er is een brief aan de gemeenteraad geschreven om de Raad er van te overtuigen dat er meer geld nodig is om de wijk niet alleen op te hogen, maar de kwaliteit van de herinrichting te verhogen.

We kunnen inspraak geven hierover op 15 maart, 5 april of 10 mei. Op 24 mei zal de gemeenteraad  een beslissing nemen.

Tjeerd en Rob vermelden dat de herinrichting de reden is dat zij aanwezig zijn op de vergadering.

Zij willen graag hun tuin ophogen en nieuwe schuren zetten, maar omdat de herinrichting dit jaar zal beginnen willen zij daar op wachten.

Zij wonen aan de Jan van Hoofstraat en hun tuin grenst aan het plein aan de Boerhaavestraat.

Dit plein is ernstig verzakt en zij hebben bij de gemeente gevraagd wanneer dit plein opgehoogd gaat worden. Rob en Tjeerd willen in ieder geval weten wanneer het plein aan de beurt is. Addy geeft het advies om als inwoner hierover inspraak te geven bij de gemeente.

Dit moet besproken worden met Pieter Both. Inmiddels is dit door Thea doorgespeeld naar de juiste personen.

 1. Mail van Paula van Hazendonk

Mevrouw van Hazendonk is via Marjan van Walraven bij Sandra terecht gekomen. Mevrouw loopt met haar problemen tegen een muur aan bij de gemeente. Er ligt een stuk grond naast haar woning(plaszicht) waar zij vragen over heeft gesteld maar waar zij geen of nauwelijks antwoord op krijgt. Zij heeft de correspondentie die zij heeft gehad met de gemeente aan Sandra doorgestuurd. De mail heeft Sandra doorgestuurd naar Thea en Laura, met het verzoek dat mevrouw in ieder geval op een normale manier een antwoord op haar vragen krijgt.

 1. Taakverdeling: wie wil zich waarvoor inzetten

Gerda zet zich vooral in de samenleving en het Huis van Alles.

René en Sandra zetten zich vooral in om mee te praten over de herinrichting van de gehele wijk. Ook zullen zij zich inzetten om af en toe wat leuke dingen te organiseren zoals de kerstmarkt.

Walter houdt zich bezig met dingen die het milieu aan gaan en heeft ook contact met Bas Immerzeel over de hangjongeren. Dit doet hij in samenwerking met Addy.

Wanneer er onderwerpen binnenkomen van de gemeente stuurt Sandra meestal een mail rond met de vraag wie dit gaat oppakken.

Addy werkt veel samen met René en Sandra en waar nodig springt hij in bij bijeenkomsten.

Sandra en Addy willen op de hoogte gehouden worden wie wat doet en waar naar toe gaat.

 1. Coop/HvA Plein

René en Sandra hebben in samenwerking met Yvonne, de vrouw van René tekeningen gemaakt van een “nieuw” Coop plein. Er zijn drie tekeningen gemaakt met verschillende opties qua parkeren en groen. Wat belangrijk is dat het echt het centrum van Reeuwijk- Brug West moet worden. Het moet er uit springen. Er zou een zitgelegenheid kunnen komen door middel van een betonnen zit rand met daarin wat bomen en kleine beplanting.  De auto moet te “gast” zijn op het plein.

De tekeningen zijn gepresenteerd aan enkele ondernemers en aan  Pieter Both en Bas v/d Kreeke van de gemeente. Nu zullen zij gaan kijken wat er allemaal haalbaar is in wat wij allemaal geopperd hebben op de tekeningen.

 1. Tweede vooroverleg vervolgavond Leefomgeving Dit punt slaan we even over en we gaan hier op een ander tijdstip op verder.
 2. Presentatie Marjolein Waagmeester Buurtbemiddeling

Marjolein Waagmeester heeft ons gevraagd om eens een presentatie te mogen geven over Buurtbemiddeling. Zij is de coördinator van onder andere Bodegraven-Reeuwijk.

Marjolein vertelt over hoe Buurtbemiddeling werkt, waarvoor zij ingeschakeld kunnen worden en in hoeverre zij mensen helpen. Wanneer schakel je Buurtbemiddeling in. Bemiddeling gebeurt altijd op neutraal terrein, nooit bij één van de betrokken personen.

Veelal lukt een bemiddeling al in één gesprek.

Inwoners kunnen ook bellen voor advies, er hoeft niet persé een gesprek te zijn.

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor:

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een ernstige verslaving

Bij conflicten binnen gezinnen, relaties of familie

Huurder en verhuurder

Een conflict wat bij een andere instantie onder behandeling is

 1. Rondvraag

Walter vertelt nog even over de bijeenkomst waarbij de jongeren een presentatie hebben gegeven over waarom zij zo graag een eigen plek willen hebben.

Zij hebben die ook gevonden. Ze willen graag bij Loose End een plek creëren. Samen met Bas hebben zij afgesproken wanneer zij deze plek krijgen daar ook zorg voor moeten dragen. Zij hebben samen met Bas regels gemaakt waar zij zich aan behoren te houden. Door middel van een zeecontainer kunnen ze daar een plek creëren.

Er komt eerst een bank waar de jongeren gebruik van kunnen maken. Vervolgens wordt er een vergunning voor de zeecontainer aangevraagd.

 

 

De volgende vergadering is op 10 april in het Huis van Alles. Aanvang 20.00 uur