Verslag van de vergadering van 10 april 2017

Verslag vergadering wijkteam 10 april 2017

Aanwezig: Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Walter Baars, Jeroen Struijs,

Afwezig: John Koppers, Addy Vos

Aanwezig van het kernteam: Thea Westland

Wethouder: Laura Leijendekkers

Gasten: Theo Lamers, Ton Vergeer

 

Opening:

Bij afwezigheid van Addy zal René de vergadering voorzitten. Hij heet iedereen welkom.

Mededelingen:

Iedere 1e woensdag van de maand schrijft Sandra een stukje voor in de krant. Het valt op dat er regelmatig in geknipt wordt. Sandra/René zullen contact op nemen met de redactie om te vragen waarom dit steeds gebeurt.

Ingekomen stukken:

Een mail van Bas v/d Kreeke n.a.v onze vraag hoe ver het staat met de herinrichting van de wijk en het plein.

-Een 2e mail van Paula van Hazendonk dat zij alleen nog maar een telefoontje heeft gekregen van Herman Geers. Thea vertelt dat de mail veel disciplines raakt en is wat moeilijk te behandelen. Karin Aartman heeft contact met haar gehad om proberen oplossingen te vinden. Pijnpunt hierin is ook dat Paula weinig of geen antwoord heeft gehad van de gemeente. De mail wordt dinsdag 11 april meegenomen in de collegevergadering. Niet alles zal opgelost kunnen worden.

– Walter verteld nog even over de mail die hij verstuurde vlak voor de vergadering over de uitnodiging van de bijeenkomst luchtkwaliteit op 11 mei.  Zijn vraag is de uitnodiging op de site en facebook te zetten en of er meerdere van ons daar naar toe willen gaan.

Verslag van de vergadering van 20 februari:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Inspraak 14 juni inzake herinrichting Reeuwijk-Brug West:

We willen inspraak geven in de Raad om  duidelijk kenbaar te maken waarom er echt geld nodig is om de wijk goed te herinrichten. Dit zou eerst 5 april of 10 mei gebeuren maar op advies van Roel gaan we nu op 14 juni  inspraak geven. René gaat de inspraak doen en wij gaan supporten. We kregen ook het advies om inwoners mee te nemen.

Verdiepingsbijeenkomst Dorpsvisie Reeuwijk-Brug West:

Sandra en Addy zijn hierbij aanwezig geweest. De gemeente heeft op basis van het laatste woningbehoefteonderzoek een visie over hoeveel woningen er in Reeuwijk-Brug nog bijgebouwd zouden moeten worden. De beschikbare ruimte daarvoor is zeer beperkt. Ons dorpsteam is uitgenodigd om in een verdiepingsbijeenkomst met alle betrokken partijen (o.a. de woningbouwvereniging)na te denken over de mogelijkheden en de gevolgen van nieuwbouw in inbreilocaties. Het gaat in West vooral om sociale huurwoningen voor de middenklasse.

Onder de aandacht brengen van het spreekuur zonder facebook en website:

Het is nog niet echt heel bekend dat we een spreekuur houden. Niet iedereen heeft facebook of internet. René maakt een A3 met het logo van het HvA en ons wijkteam zodat we die op kunnen hangen.

Uitnodiging presentatie ondernemingsplan woningbouwvereniging:

Er komt een presentatie over het ondernemingsplan van de woningbouwvereniging. We zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er is nog niet duidelijk wie hier naar toe gaat omdat het in de middag valt.

Handhaving vrachtwagenverbod Zoutmansweg:

René vraagt hoe het staat met de handhaving op de Zoutmansweg van de vrachtwagens. Er rijden er nog ontzettend veel. Thea heeft dit nagevraagd. Bij klachten of meldingen gaan de boa’s en wijkagenten kijken. Ze nemen het mee in hun route en door klachten en meldingen kunnen zij gerichter controleren. Laura vertelt dat zij het nog even vermeld in het college.

Ton Vergeer vertelt dat het door het parkeren op de weg veel onrustiger is geworden. Er is minder verkeer maar toch onrustiger. Het zijn meestal de eigen inwoners die vaak te hard rijden. Op den duur zou het toch moeten verbeteren.

Verder nog de vraag hoe het staat met het smiley-bord. Doordat we zelf aangeven waar we het bord willen hebben wordt dit iedere maand aangepast. Er zijn namelijk ook op de Leefomgeving avond verzoeken gedaan door de inwoners om het smiley-bord te plaatsen. Hier wordt een lijstje van gemaakt.

Organiseren Watts App Buurtpreventieavond:

Sandra wil graag nog een avond organiseren over buurtpreventie. Nu met betere informatie voor de inwoners. De vorige keer in samenwerking met team Oost waren er vooral inwoners van Oost. Het is belangrijk dat in West dit ook bekend gaat worden, want er zijn toch wel wat vragen vanuit de wijk over.

Ook komen er hier en daar preventiebordjes die aangeschaft worden door inwoners zonder de gemeente hierover te informeren. Die Watts App groepen zijn ook niet aangemeld bij de gemeente.

René en Sandra gaan een overleg inplannen met Judith van Donselaar om samen met de gemeente een informatieavond te plannen. Voordat we een avond gaan houden over algehele veiligheid zal eerst de avond over de Watts App Buurtpreventie moeten worden gehouden. Wanneer dat op de juiste manier loopt kunnen we kijken of er een vervolg komt met een veiligheidsavond.

Rondvraag:

Gerda vertelt over het verloop in het Huis van Alles. Over het algemeen begint het goed te lopen maar er zijn nog wat opstart problemen met de agendaplanning en de financiën.

Jeroen wil graag de plannen inzien van het plein. Na de vergadering zullen we de tekeningen even laten zien.

Theo vindt het nogal slordig dat er posters blijven hangen op de ramen met programma’s erop die al geweest zijn. Gerda neemt dit op in de vergadering met de Programmaraad.

Ook vraagt hij wanneer er iets gedaan gaat worden aan de slootkant. Hij zou graag een extra groen container willen omdat twee te kort is voor 45 huishoudens. Laura geeft het advies om hierover een melding te maken bij de gemeente. Dit probleem is ook gemeld op de avond van de Leefomgeving. Alles wat hier gemeld is wordt op dit ogenblik in kaart gebracht. Er is ook een verzoek om een bovenlader voor de container. Ook hier het advies even een melding over te maken.

Laura is benieuwd naar hoe het spreekuur verloopt. Omdat er nog niet heel veel over bekend is, is het hierbij nog niet druk. We hopen dat dit komend jaar wat drukker gaat worden.

Sandra vertelt dat er met de officiële opening als symbolisch gebaar kopjes zijn gegeven. De bedoeling is om 70 mokken aan het Huis van Alles te schenken maar wel met het logo van het wijkteam erop. We zijn op zoek naar een niet te dure drukkerij.

Verder valt het Sandra op dat er de laatste tijd weinig contact is geweest  met John Koppers. We gaan even contact met hem opnemen om te vragen of hij nog lid wil blijven.

René vraagt aan Ton Vergeer en Theo Lamers of zij lid willen worden van ons team. Theo zegt lid te willen worden. Ton wil hier even over nadenken. Hij wil wel af en toe helpen en eventueel sponsoren bij speciale acties.

De volgende vergadering is op 26 juni 2017

Aanvang 20.00 uur in het Huis van Alles