Verslag van de vergadering 29 januari 2018

Verslag vergadering wijkteam 29 januari 2018
Aanwezig: Addy Vos, Sandra van Grieken, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Walter Baars, Theo Lamers, Jeroen Struijs
Aanwezig van het kernteam: Thea Westland
Wethouder: Laura Leijendekkers
Gasten: Hetty Voskuilen, Laetitia Lippits, Wijnand van Rees en Ian

Opening:
Addy opent de vergadering en heet iedereen welkom
Ingekomen stukken:
Er is een mail binnen gekomen van Wilma Grondman. Zij sprak ons aan over het feit dat de boa’s bekeuringen hebben uitgedeeld op de Koningin Wilhelminastraat. Zij vind dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat de andere kant van de Koningin Wilhelminastraat opgehoogd wordt en er dus weinig parkeergelegenheid is. Daarop zijn René en Sandra in gesprek gegaan met de boa’s. Zij hebben uitgelegd hoe zij te werk gaan. Er komt altijd eerst een waarschuwingsronde, daar gaan een paar weken overheen om men de kans te geven anders te parkeren. Vervolgens worden er bekeuringen uitgedeeld maar alleen als er in een straal van 100 meter nog parkeerplaatsen over zijn.
Verslag van de vergadering van 29 november 2017:
Addy wil bij het verslag van 29 november graag bijgeschreven hebben dat het Burgerinitiatief niet alleen wijk overstijgend wil zijn maar vooral onderwerpen willen pakken die inwoners bezig houden. Ze werken niet alleen vanuit hun eigen kracht maar ook via enquêtes. Sandra zal dit aanpassen in het verslag. Gerda vermeld nog even dat ze contact heeft gehad met Eugene Kraan over het thuishuisproject. Hij is heel druk bezig met dit project. Mochten we hier meer over willen weten dan kunnen we Eugene altijd uitnodigen om te komen vertellen over het thuishuisproject.
Financieel overzicht:
Walter heeft het financieel overzicht aan Addy, René en Sandra gestuurd. We hadden hier in de vorige vergadering ook al over gesproken. Het overzicht is goed gekeurd door de gemeente en een nieuw budget wordt gestort op de rekening.
Geluk:
Addy wijst ons nog even op het verhaal in het AD over wethouder Kromwijk die één ieder “geluk” wenst. Dit is in het voorzittersoverleg besproken. Het stukje in het AD zal Sandra inscannen en bij de archiefstukken toevoegen.
Motie 4:
Er moet iets verzonnen worden over een sociaal maatschappelijk idee. Sandra en René hebben het plan opgevat om voor het Huis van Alles een beamer en geluidsinstallatie aan te schaffen. Helaas kan dit niet omdat het Huis van Alles van SAM is en zij in dit soort dingen zelf moet voorzien door middel van geldinzamelingsacties of sponsors. Het appartementen complex tegenover het Huis van Alles is ook al bezig met acties om dit voor elkaar te kunnen krijgen.
Er worden nog wat ideeën geopperd zoals een jeu de boules baan of een groot dambord
Belijning Nieuwdorperweg:
René heeft Thea benaderd over de belijning op de Nieuwdorperweg. Het is best gevaarlijk en met name voor vreemden om op deze weg te rijden in het donker. Je kunt niet zien waar de weg eindigt en waar de berm begint. Thea heeft uitgezocht hoe het zit met de belijning. Volgens de landelijke richtlijnen van de CROW wordt op wegen zoals de Nieuwdorperweg geen belijning meer toegepast om deze wegen om op die manier een meer landelijke uitstraling te geven. Hierbij wordt snel rijden niet gestimuleerd. Een tijdje geleden hebben wij hier ook van Team Reeuwijk-Dorp een mail over gehad met de vraag hoe wij hier over dachten. Inmiddels zal er een proef uitgevoerd worden met reflecterend asfalt zodat de rijbaan zonder markering beter te onderscheiden is van de berm. Dit wordt uitgevoerd in een zogenoemde 1-3 markering, waarbij om en om 1m streep en 3 m niets wordt aangebracht. Addy vindt deze nieuwe belijning zeer onrustig overkomen. We houden het scherp in de gaten.
Hetty merkt op de er verbetering is gekomen in de verwijzing waar een passeerstrook zich bevind en dat de rood-witte paaltjes verdwenen zijn. Dit heeft een veel mooiere uitstraling en vallen meer op.
Klankbordgroep:
Er is een klankbordgroep samengesteld om oplossingen te vinden voor de problemen op de Zoutmansweg/ Raadhuisweg. Inmiddels zijn alle ideeën geïnventariseerd, ook de ideeën die vanuit de inloopavonden opgehaald zijn. Verschillende mensen zijn hiervoor uitgenodigd. Aanwonenden , Zoutmancomité, Pepermolencomité, scholen, fietsersbond, veilig verkeer Nederland, het wijkteam, de B.I.R. Gezamenlijk willen we nu eens tot oplossingen komen om de problematiek voor eens en altijd te weren. Er is inmiddels 1 avond geweest er volgen er nog drie. Er zijn al kleine maatregelen genomen zoals de rood-witte blokken. Er wordt gekeken of hierdoor voldoende effecten zijn door deze maatregelen.
Verkiezingsbattle Burgerinitiatief 8 februari 2018 en Debatavond HvA. 9 maart:
Addy vraagt zich af of er genoeg bekendheid aan gegeven wordt. Volgens Sandra wordt er veel via facebook en in de kranten over gecommuniceerd. Wijnand vraagt verduidelijking over de verkiezingsbattle, René legt dit uit.
Geluidsinstallatie HvA vervolg:
Is besproken bij motie 4
Spreekuur:
Om de vrijdag in de even weken is er spreekuur in het HvA. Dit is niet druk bezocht. De meeste vragen worden via de website gesteld of we worden op straat aangesproken. Sandra stelt voor om het spreekuur of af te schaffen of naar 1 x in de maand te gaan.
Het spreekuur wordt bekend gemaakt via facebook, de website en 1 x in de maand in de krant. Hetty stelt voor om het niet op dezelfde dag op facebook en de website te zetten maar iets eerder. Laura zegt dat wij als enige wijkteam met een spreekuur juist het spreekuur beter kunnen behouden. Het is iets unieks. We kunnen ook overwegen van de zomer een lopend spreekuur te houden. We spreken af nog even op deze manier door te gaan en het aan te kijken. (Prompt zijn er de drie volgende spreekuren een aantal mensen geweest met vragen)
Barbecue 2018:
Sandra en René willen graag, na het succes van vorig jaar, nogmaals een barbecue houden en hebben zelfs al een datum gepland. Dit wordt zaterdag 16 juni.
Vraag van Addy:
Hoe kijken wij naar de toekomst van ons team? Addy heeft het idee dat wij als wijkteam een wat afwijkende koers varen. Wij mikken meer dan andere teams op het contact met de burgers. Dat vinden we juist goed en dit is ook de bedoeling van de gemeente. Hoe pak je bepaalde onderwerpen aan, wat is de status van ons team. Laura zegt: blijf vooral jezelf als team. Het spontaan kunnen reageren op dingen wordt als positief ervaren. Wij doen het anders dan andere teams. We moeten voor onszelf wel eens de zaken op orde zetten. We moeten een bodem hebben waarop je ent. Addy heeft het gevoel dat dit bij ons niet zo leeft. Is dat wel zo is het ook prima. Wij moeten ook bedenken of ons team groot genoeg is en wie ons vervangt bij afwezigheid.
Rondvraag:
Addy vraagt of Hetty het misschien leuk zou vinden om vaker aan te schuiven bij het wijkteam. Hetty wil hier over nadenken.
Wijnand wil graag eens een overleg hebben met het team over de Zoutmansweg, buiten de klankbordgroep om. Er wordt hiervoor een datum gepland.