Verslag van de vergadering van 19 december 2016

Verslag vergadering 19 december 2016

 

Aanwezig: Addy Vos, Gerda Nederhoff, René Stoppelenburg, Sandra van Grieken, Jeroen Struijs, Hans Korpershoek, Walter Baars

Wijkteam Oost: Johan Buurman

Afwezig: John Koppers, Dirk IJsselstijn, Marjan van Walraven

Kernteam: Thea Westland

Wethouder: Laura Leijendekkers

Gast: Dhr. Lamers

 

1.Opening

Addy heet iedereen welkom en benoemt het succes van de stand op de kerstmarkt.

Hij complimenteert René en Sandra, waarop zij reageren dat ook Gerda en Walter nauw betrokken waren.

  1. Mededelingen

Dirk, John, Marjan en Saskia de Wit hebben zich afgemeld. Saskia zou ons hebben geïnformeerd over het Johan Cruijf Court. Ze gaat dit doorspelen aan een collega en wanneer die vind dat wij als team daarbij betrokken moeten worden wordt er vanzelf contact met ons opgenomen. Alle informatie hierover is te vinden op de Johan Cruijf Court-site. Enkelen van ons vinden dit wel een mooi initiatief.

  1. Ingekomen stukken

-Het RIB (raadsinformatiebrief) n.a.v. de bijeenkomst van 31 oktober over de Raadhuisweg en Zoutmansweg. De meeste van ons zijn daarbij aanwezig geweest. We vinden dit een zeer goed initiatief van de gemeente waarbij de burger veel input mocht geven voor verbeteringen. Johan vindt dat er een vervolgavond moet komen zodat de gemeente de burger kan informeren over wat er met deze input is gebeurd en/of wat er gaat gebeuren.

-Het mailcontact met Pieter Both betekent niet dat we per direct een toekomstvisie moeten schrijven. Pieter heeft contact opgenomen met Sandra omdat hij vindt

dat onze wijk niet alleen opgehoogd moet worden maar met meer kwaliteit verbetering aangepakt kan worden. Dus mocht er ergens een stuk riolering vervangen moeten worden dat er dan ook geld voor is om dit te doen en mocht er ergens parkeerplaatsen bij moeten komen dat de mogelijk hiervoor is. Dit betekent dat er meer geld nodig is. Sandra heeft gevraagd aan Pieter wat wij als team kunnen doen om de gemeenteraad er van te overtuigen dat er echt extra geld nodig is om onze wijk aan te pakken. Hij zei: schrijf een brief aan de Raad waarom jullie vinden dat er meer geld nodig is. Dus dat moeten we nu gaan doen. Hierover wordt een besluit genomen in mei.

Addy maakt zich zorgen dat de inwoner het niet gaat accepteren als het weer uitgesteld zou worden. Daar moeten wij als team dan ook voor waken. Het mag niet te veel uitstel opleveren.

De wijk begint inmiddels echt gevaarlijk te worden zeker voor de ouderen in onze wijk.

Het is ook verstandig om buiten een brief aan de Raad, ook de fracties apart een brief te schrijven.

-de welstandsnota is wel verbetert maar Addy is niet enthousiast. Kort gezegd betekent een welstandsnota een manier waarop de gemeente toetst hoe een bouwvergunning zou moeten worden verleend.

-RIB over het vernieuwen van de woningen aan de Erasmusweg, Van Goghstraat etc. Hier is voor de bewoners van de betrokken woningen op 27 oktober een bijeenkomst geweest waarin werd verteld wat de woningbouwvereniging van plan is. Dhr. Lamers verteld dat er inmiddels gesprekken zijn geweest met de betrokken bewoners. In februari/maart zou er een vervolgavond moeten komen.

– we hebben een infokrant ontvangen van het sociaal domein waarin we eventueel een advertentie kunnen zetten. Dit vinden wij meer iets voor het Huis van Alles. Laura legt uit dat het echt een krant is om informatie aan de inwoners te geven. Dit is niet echt iets voor het wijkteam. We nemen deze krant aan als kennisneming.

– Stand van zaken motie 4. Er werd in een vergadering van de Raad gemeld dat alleen Nieuwerbrug een motie had ingediend. Thea heeft nog aangegeven dat ons wijkteam als enige een officiële brief heeft geschreven maar we nog geen reactie hebben mogen ontvangen. We gaan nu aan de slag om dit verder onder de aandacht te brengen bij de Raad/het college. We gaan ook mede eigenaar Niek en Rien de Bruin benaderen en andere ondernemers. Jeroen vraagt of er de mogelijkheid is om ook een boom of wat bomen te plaatsen.

  1. Verslag vergadering 24 oktober

Het verslag wordt ongewijzigd vast gesteld.

  1. Marjolein Waagmeester

In overleg met Marjolein hebben we besloten om haar presentatie te verzetten naar 20 februari. Dit omdat er voor haar te weinig tijd vrij is in verband met het afscheid van Hans om een mooie presentatie te geven en dat zou zonde van het vele werk zijn.

6.Bijeenkomst woningbouwvereniging

Gerda is bij een bijeenkomst geweest van de woningbouwvereniging. Zij wilden van ons weten hoe wij tegen de woningbouw aankijken. De woningbouwvereniging bezit inmiddels 1100 woningen en het Thomashuis. Er werd input gegeven vanuit verschillende teams over hoe er over nieuwbouwprojecten gedacht werd. Zoals in West de nieuwe appartementsgebouwen bij het project Westveen. Addy kon hier niet bij aanwezig zijn maar zal nog contact opnemen met Vincent van Luit, directeur Woningbouwvereniging, om nog meer input te geven.

  1. Saskia de Wit en het Johan Cruijf Court

Dit hebben we besproken bij de mededelingen.

  1. Vooroverleg vervolgavond Leefomgeving

20 december hebben Addy, René en Sandra een vooroverleg over de vervolgavond over de Leefomgeving. Omdat het Huis van Alles zeer waarschijnlijk nog niet klaar zal zijn is er als

locatie een zaal in de Brug gereserveerd. Als team willen wij natuurlijk dat de vervolgavond gehouden wordt in West. We gaan ons daar in ieder geval voor in zetten om dit geregeld te krijgen en mocht dit niet lukken dat de avond verzet gaat worden. Deze informatie wordt vervolgd.

  1. Nieuwe penningmeester Walter Baars

Hans deelt met ons de jaarrekening. Daarin kunnen we lezen hoe we er financieel voor staan. De rekening is aardig leeg en omdat we voorgaande jaren pas in de zomer onze bijdrage kregen wordt het een probleem als dat dit jaar weer gebeurd.

Het verzoek aan de gemeente om de bijdrage eerder in het jaar te storten.

Hans zal nog een brief opstellen om de beloofde bijdrage van 300,- terug te vorderen.

Walter en Hans zullen een afspraak maken om de overdracht te regelen.

  1. Rondvraag

-Sandra vermeld dat er in de speeltuin achter de Van Staverenstraat regelmatig hangjongeren zijn. Ze zijn wel luidruchtig en maken er een bende van maar zijn nog niet echt tot overlast. Gerda gaat dit opnemen met Bas van Immerzeel. Mocht het heel erg uit de hand lopen kan Sandra altijd zelf nog met de jongeren gaan praten.

Er wordt wel een plek voor de jongeren gerealiseerd. Laura vertelt hier verder over. Bas heeft dit op zich genomen. Er komt als eerste een picknicktafel zodat er fysiek wat gebeurd en de jongeren daar ook het gevoel over krijgen, uiteindelijk zal de beloofde zeecontainer geplaatst worden bij het Loose-end. Er wordt ook over gecommuniceerd met de jongeren en de omwonenden.

Addy vermeld dat er ook achter het streekmuseum een hangplek dreigt te ontstaan. Er zijn daar al enkele vernielingen gepleegd.

-Thea vraagt om een nieuwe datum te plannen voor de evaluatie VCP. Dit wordt uiteindelijk woensdag 18 januari 2017.

-11 januari is er een inspraak voor de commissie ruimte met betrekking tot de Raadhuisweg en Zoutmansweg. Sandra, Johan en Marjan zullen hier bij aanwezig zijn.

-Jeroen vertelt dat hij zich inwerkt in het team.

 

De volgende vergadering is op 20 februari 2017.

De locatie is nog onbekend dit in verband met de eventuele oplevering van het Huis van Alles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepuntenlijst 2017
Actiepunt Activiteit Wie
1 bijeenkomst 21 februari Organiseren van de bijeenkomst op 21 februari Allen
2 tekeningen plein Coop/HvA presenteren aan ondernemers (motie 4) Ontwerp gemaakt met tekeningen voor het plein Sandra en René
3 brief schrijven voor kwaliteit verbetering voor opknappen van de wijk brief schrijven aan de Raad voor kwaliteit verbetering van opknappen van de wijk Sandra en Walter

 

 

4 tweede vooroverleg leefomgeving 24  januari om 16.00 uur Addy, Sandra en René