agenda vergadering 10 april 2017

Agenda wijkteamoverleg 10 april in het Huis van Alles aanvang 20.00 uur

1.      Opening

2.      Mededelingen: geknipt in de tekst van de Kijk op Reeuwijk,

3.      Ingekomen stukken/mail: mail van Bas, nieuwe mail van mevr. van Hazendonk

4.      Verslag vergadering 20 februari 2017

5.      Inspraak 14 juni inzake herinrichting Reeuwijk-Brug West

6.      Verdiepingsbijeenkomst woonvisie Reeuwijk-Brug West (4 april)

7.      Onder de aandacht brengen van het spreekuur zonder facebook en website

8.      Uitnodiging presentatie ondernemingsplan woningbouwvereniging- 18 april 2017

9.      Handhaving vrachtwagenverbod Zoutmansweg(rene)

10.  Organiseren informatieavond Watts App Buurtpreventie(sandra)

11.  Rondvraag

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 28 andere abonnees