5 locaties in beeld; afbeelding overgenomen uit: AD 20-11-2019

Voortgang Industrieterreinen Woerden

Alweer vinden we het nodig om een update te plaatsen over dit zorgelijke onderwerp. Want het was even schrikken voor veel inwoners van Nieuwerbrug, die daadwerkelijk het dikke rapport gedownload hadden. De geplande “schuifruimte Werklint Nieuwerbrug” blijkt veel groter en indrukwekkender dan gedacht.

Hoewel de gemeente Woerden in het plan aangeeft dat deze schuifruimte 330 meter van Nieuwerbrug afligt, begint het terrein op de Hoge Rijndijk al meteen na de verhoging in de weg, die het einde van Nieuwerbrug aan geeft. Dan loopt het langs het water tot aan de spoorlijn. En aan de andere kant van het bestaande industrieterrein van Verweij en Francken gaat het ook nog verder richting Woerden en dan naar de spoorlijn. Al met al zo’n beetje net zo groot als de kern van Nieuwerbrug! Zelfs een stuk grond van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en dus ook de provincie Zuid-Holland is in het plan opgenomen. Gelukkig heeft de gemeente een goed en duidelijk bezwaarschrift gestuurd. Daarin wordt onder andere verwezen naar de visie van Nieuwerbrug die in samenwerking met veel bewoners is opgesteld en naar de petitie die onlangs door het merendeel van de Nieuwerbruggers ondertekend is.

Naar aanleiding van de tussenrapportage zijn nu ook bewoners van de Hoge Rijndijk, de Houtwerf, de Graaf Lodewijkstraat en de Korte Waarder in actie gekomen en hebben bezwaarschriften bij de gemeente Woerden ingediend. De WIN heeft er een aantal van gezien. Het verbaast niet dat de inzenders de plannen afwijzen met degelijke en soms ook heel vindingrijke argumenten. Ook de WIN heeft een bezwaarschrift ingestuurd, zie onderaan in dit bericht.
Volgens de berichtgeving van de gemeente Woerden besluit de Raad van Woerden in het voorjaar van 2020 welke schuifruimtes het uiteindelijk gaan worden. Laten we hopen dat de schuifruimte “Werklint Nieuwerbrug” daar niet bij zit.


Een aantal inzendingen mocht van de schrijvers ook op deze site worden geplaatst. De WIN ziet daarvan af, onder meer omdat lang niet iedereen dat wil en het vreemd is om sommige brieven wel, en andere niet te plaatsen. Wie zijn inzending – of een andere reactie – toch op deze site wil zien kan dat natuurlijk wel zelf doen in de reactierubriek onder dit bericht.


De bezwaarschriften van de WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vind je hier:

Geef een reactie