Veel belangstelling voor herinrichting Korte Waarder

Op donderdag 6 juli jl. hebben veel dorpsgenoten in het Wierickehuis de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder bekeken. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij het project en daar zijn we blij mee. In samenwerking met de WIN presenteerde de gemeente de plannen op tekening. Deze werden toegelicht en door de aanwezigen druk besproken en becommentarieerd.
Er is voor de problemen op de Korte Waarder geen oplossing te bedenken die het iedereen naar de zin kan maken. Velen vinden dat in ieder geval maatregelen nodig zijn die de veiligheid verbeteren en de overlast van het vele (vracht)verkeer terugdringen. Sluip- en fileverkeer van en naar de rijksweg A12 moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.

Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder hebben we drie uitgangspunten benoemd: het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen, het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers en het zoveel mogelijk voorkomen van vrachtverkeer. Recente verkeerstellingen geven de noodzaak hiertoe klip en klaar aan. Daarbij valt op dat 90% van het verkeer op Korte Waarder geen bestemming heeft in Nieuwer­brug of directe omgeving. Wat we eigenlijk willen is de weg zodanig inrichten dat het een mooie weg is, maar ook een onaantrekkelijke weg voor sluip- en vrachtverkeer.

De WIN vindt dat problemen moeten worden opgelost in de omgeving waar deze ontstaan en daarin hebben we veel bijval gekregen. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de effecten van de zuidelijke randweg (parallelweg A12) en blijven we bij de gemeente Woerden aandringen op aanleg van de westelijke randweg langs de wijk Molenvliet. De planning is dat de zuidelijke randweg in juni 2018 in gebruik kan worden genomen. De werkzaamheden aan de rotondes bij de op- en afritten bij Nieuwerbrug/Waarder worden in oktober van dit jaar uitgevoerd.

Vervolg
Tijdens de inloopavond hebben veel mensen de moeite genomen om de plannen goed te bekijken en hun visie daarop te geven. Daarbij hebben we waardevolle tips en opmerkingen gekregen, soms ook van zaken die we anders hadden ingeschat. Dank daarvoor. De opmerkingen die gemaakt zijn, zijn verzameld door de gemeente. De komende tijd gaan we aan de slag om alle goede ideeën en bezwaren tegen het licht te houden en waar mogelijk te verwerken in een tweede ontwerp. Het idee is om de 2.0 versie daarna wederom te presenteren aan belangstellenden. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Openbare straatverlichting
Tijdens de inloopavond kon men ook de plannen bekijken voor de vernieuwing en aanpassing van de openbare straatverlichting op de Weijpoort, de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. De huidige armaturen worden vervangen door LED-verlichting (kleur: warmwit). Dit sluit, wat duurzaamheid en uitstraling betreft, mooi aan bij de doelstellingen die in de Dorpsvisie staan. Door gebruik te maken van LED-verlichting is er beter zicht en kan een besparing worden gerealiseerd van 50-75%. Ook voor de aanpassing van de verlichting buiten de bebouwde kom hebben diverse bezoekers zijn goede ideeën aangedragen. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar 2017.


Contactpersoon gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Dolf Roodenburg, tel: (0172) 522 522, email: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl.
Contactpersoon WIN: Jan van Rooijen, tel: (0348) 688840, email: janenastrid@casema.nl.

1 Reactie op Veel belangstelling voor herinrichting Korte Waarder

  • Marleen Dam schreef:

    Helaas waren we beiden verhinderd die avond. We hopen de volgende keer aan te schuiven. Fijn dat er zoveel belangstelling was en dat de WIN er bovenop zit

Geef een reactie

Berichtenarchief
Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 39 andere abonnees