wandelschoenen boven een treinstel; decoratief

Spoorovergang voor wandelaars dicht?

Wegens de geplande verdubbeling van het aantal treinen op het enkelspoortraject tussen Woerden en Leiden wil de NS/Prorail af van de spoorovergang voor wandelaars langs de Dubbele Wiericke, richting Driebruggen. Van een alternatief was ooit sprake, maar daar horen we nu niets meer over. Wij weten dat hierover eerder al vragen aan het college en de provincie zijn gesteld, dus het is nog geen gelopen koers. Wij weten ook dat er dorpsgenoten zijn die het een aanslag op de recreatieve charme van ons dorp vinden. Dit raakt niet alleen wandelaars, maar mogelijk ook de scheepvaart onder de spoorbrug door (4 treinen per uur).
We willen daarom belangstellenden attenderen op de (video-)inspraakavond op woensdag 1 december a.s. Klik op de volgende links voor de gegevens en deelname:
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/inspraak-en-spreekrecht
https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=8aa02a208028a0a802822a0a28575dad

Geef een reactie