wandelschoenen boven een treinstel; decoratief

Spoorovergang voor wandelaars dicht *update*

Wegens de geplande verdubbeling van het aantal treinen op het enkelspoortraject tussen Woerden en Leiden wil de NS/Prorail af van de spoorovergang voor wandelaars langs de Dubbele Wiericke, richting Driebruggen. Van een alternatief was ooit sprake, maar dat is vooralsnog door Prorail afgedaan als te duur. Over de sluiting zijn vragen aan het college en de provincie gesteld en is bezwaar aangetekend door enkele inwoners en de vereniging TeVoet. Ook de WIN heeft dit onderwerp op de agenda gezet voor overleg met de gemeente. Wij weten dat er dorpsgenoten zijn die het een aanslag op de recreatieve charme van ons dorp vinden. Dit raakt niet alleen wandelaars, maar mogelijk ook de recreatieve scheepvaart die onder de spoorbrug (4 treinen per uur) door wil varen.

Voorlopig is de overgang dicht. Maar het is nog geen gelopen koers. Met name het ontbreken van een brede belangenafweging heeft ertoe geleid dat het college opnieuw gaat praten met Prorail, de provincie en de Groenalliantie. Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari a.s.

Overleg van de WIN met de gemeente hierover staat op de agenda voor 24 februari a.s. Of dat live in het Wierickehuis plaatsvindt of digitaal weten wij nog niet. Wie wil aansluiten kan zich melden via het contactformulier op deze site.

Geef een reactie