Afscheid van Joke

Afscheid van een veelzijdige en bescheiden vrouw – Joke Kaptein, voorzitter WIN

Met verbijstering over de snelle ontwikkeling van haar ziekzijn, gevolgd door haar veel te vroege overlijden, denken we met veel bewondering terug aan een bijzondere vrouw, die zo ontegenzeggelijk een plaats innam in ons dorp Nieuwerbrug. We moeten afscheid nemen van ‘onze’ Joke, voorzitter van de WIN.

Op het moment dat de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) eind 2002 ontstond, was Joke Kaptein ‘natuurlijk’ van de partij. Zij was toen al actief in het Kernteam Nieuwerbrug, dat zich onder meer ten doel stelde de leefbaarheid in Nieuwerbrug te verbeteren. Met de discussie rond de nieuwbouw van het Wierickehuis, bepaald een turbulente tijd, ontstond de behoefte om vanuit een breder perspectief aandacht te besteden aan het leven in Nieuwerbrug. Joke wilde graag meedoen, zoals eigenlijk bij alles wat er in en voor het dorp gebeurde. “Maar”, zei ze er als zo vaak bij, “liever niet op de voorgrond, want ik ben niet zo’n spreker”. Joke ten voeten uit. Acterend op de achtergrond, maar met een duidelijke mening over de zaken die ter tafel kwamen en zij van belang vond.

Als ondernemer in Nieuwerbrug genoot zij bekendheid bij iedere inwoner van het dorp. In haar winkel aan de Graaf Florisweg deed je nooit alleen maar een boodschap. Joke wilde ook graag van je weten hoe het met je ging en wat je mening over het dorp was. Op het risico af, dat ze je ook direct polste voor een actieve bijdrage. Maar zo gaat dat in Nieuwerbrug. Het was één van haar motto’s: samen de schouders eronder zetten, anders komt er niets van terecht.

Bij de start van de WIN zette Joke zich in op het werkterrein Wonen en Werken. Samen met de andere leden van de werkgroep vond ze gefaseerde uitbreiding van het dorp van groot belang. Zo stond ze aan de wieg van de ontwikkeling van de nieuwe wijk De Wijde Wiericke. Inmiddels is de eerste fase afgerond en wordt er nagedacht over het vervolg.
In die tijd zei ze, dat ze lid wilde blijven van de WIN tot het moment dat de eerste huizen in de nieuwe wijk bewoond waren. Dat zou voor haar een mooi moment zijn om het stokje door te geven, maar dat liep toch anders. Ze kon het niet laten en zag altijd wel weer een nieuw onderwerp waarvan ze vond dat het geregeld moest worden. Heel vaak betrof dat vooral praktische zaken, zoals het onderhoud van een plantsoen door bewoners zelf en meer recent, het opzetten van een bibliotheekvoorziening in het Wierickehuis. Als Joke ergens haar zinnen op had gezet, dan moest het ook gebeuren.

Op het moment dat de positie van voorzitter van de WIN vacant werd en er niet direct iemand gevonden werd om deze taak op zich te nemen, stelde ze zich beschikbaar. “Als ik maar geen toespraken hoef te houden, wil ik de kar wel een jaartje trekken”. Het werd iets langer en ze heeft het geweldig gedaan. De laatste maanden moest ze noodgedwongen door haar ziekte een stapje terug doen, maar ook toen kon en wilde ze het werk van de WIN niet loslaten. Tot het moment dat ze zelf het leven los moest laten…

Joke zei altijd dat ze slechts import was in Nieuwerbrug, omdat ze niet in Nieuwerbrug geboren was. Maar iedereen in het dorp weet: ze was één van ons. We zijn haar veel dank verschuldigd en denken met veel genegenheid aan haar terug en aan hetgeen ze voor Nieuwerbrug heeft betekend.

Leden en oud-leden van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug
8 maart 2016