stapel straatklinkers (decoratief)

Klaar, maar nog niet gedaan…

vdMeer-logoMet hoofdaannemer Van der Meer B.V. is afgesproken om maandelijks op deze website een update te geven over de uitgevoerde en geplande werkzaamheden en eventueel bijkomende info. Je vindt deze updates via de menuknop rechtsboven onder Herinrichting Nieuwerbrug.
Deze decemberupdate is de laatste in deze serie. Dat betekent helaas niet dat nu ook de werkzaamheden achter de rug zijn.
Vervanging van de gootkolken in de Bruggemeesterstraat, de Graaf Florisweg, de Weijpoort en het Wierickeplein en het ‘bol maken’ van het plateau bij het Franckenterrein gaan nog wel wat voeten in de aarde hebben. Aan de Weijpoort moet, zoals bekend, nog verder worden gewerkt, maar dat zal mogelijk pas gebeuren wanneer verderop de aanpassingen aan de bruggetjes gereed zijn.
Nieuw is een recent bericht dat wij ontvingen van de gemeente: de gemeten pieksnelheden van het autoverkeer op diverse plaatsen in het dorp zijn aanleiding voor verdere aanpassingen, waaronder wegversmallingen. Bewoners op de Weijpoort en tegenover Stichtse hof willen de versmallingen graag snel geplaatst hebben. Maar op de Graaf Florisweg zijn problemen geconstateerd in de ondergrond, waardoor bewoners veel overlast van trillingen ervaren. Er zijn metingen verricht waaruit blijkt dat de gemeten waardes buiten de gestelde richtlijnen vallen. De gemeente onderzoekt wat de beste oplossing is maar waarschuwt alvast dat de rijbaan ter hoogte van huisnummer 13 t/m 19 mogelijk volledig open moet om de wegfundering aan te passen. Tegelijkertijd zal dan ook gekeken worden naar het wegprofiel en een indeling om passeren eventueel gemakkelijker te maken. Het zware verkeer gebruikt nu het trottoir als passeerstrook. Een besluit hierover is echter nog niet genomen.
Helaas een flinke tegenvaller voor bewoners en gemeente, maar een oplossing is nodig om eventuele schade aan woningen te voorkomen.

Geef een reactie