Hoe de plannen enkele jaren geleden alweer zijn ontstaan...

Herinrichting Nieuwerbrug

Op de zeer druk bezochte bewonersavond (14 okt 2019 in het Wierickehuis) werden de plannen voor de verdere herinrichting van het dorp gepresenteerd door het aannemersbedrijf en de gemeente. Wethouder Oskam was er even om de aftrap te doen en de voorzitter van de WIN lichtte nog eens kort toe hoe de plannen – enkele jaren geleden alweer – zijn ontstaan en voor het voetlicht gebracht.

Het was druk: staanplaatsen in en zelfs buiten de zaal

Het was druk: staanplaatsen in en zelfs buiten de zaal

Behalve aan de herinrichting zelf werd ook veel aandacht besteed aan hoe tijdens de werkzaamheden de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt en hoe wij daarover worden geïnformeerd.
Er zullen periodes van afsluitingen zijn en omrijroutes, veelal zoals we die al kennen uit de afgelopen weken als gevolg van de afsluiting van de Korte Waarder. Maar nu de werkzaam­heden zich ook verplaatsen naar binnen het dorp wordt de puzzel ingewikkelder.
Hierover zal met alle beschikbare media regelmatig met de bewoners worden gecommuniceerd. De gebruikelijke krantjes worden hiervoor ingezet, maar ook flyers en nieuwsbrieven en zelfs een app (“de Bouwapp”, te vinden in de stores). Er komt een informatiepunt in het dorp en ook de telefoonnummers en emailadressen van de uitvoerder en de projectleider zijn beschikbaar: bewoners zijn van harte uitgenodigd om bevindingen, ideeën, alternatieven, onveilige situaties en vragen kenbaar te maken.
Communicatie, Bereikbaarheid en Veiligheid

Communicatie, Bereikbaarheid en Veiligheid

Belangrijke hoofdzaken om te weten: bij afsluitingen die dat toelaten is tijdens werkuren éénrichtingverkeer mogelijk en kan buiten werktijden weer in twee richtingen worden gereden; in principe kunnen fietsers en voetgangers er altijd in beide richtingen door. Tijdens de afsluiting van de Tolbrug kunnen voetgangers en fietsers ook daar toch overheen. Wanneer de Tolbrug deel uitmaakt van een noodzakelijke omrijroute, dan wordt er geen tol geheven.
De Korte Waarder is, mede door de weersomstandigheden, nog niet helemaal af. De komende maanden worden met name de bermen verder afgewerkt, een tijdelijke belijning aangebracht en borden geplaatst. De definitieve coating op het asfalt en de definitieve belijning komen in het voorjaar. Het is de bedoeling dat de Korte Waarder eind maart 2020 gereed is. In juni wordt dan als laatste nog de Hoge Rijndijk aangepakt.

Kijk voor alle details op de pagina Herinrichting Nieuwerbrug via het menu rechtsboven.

Geef een reactie