Illustratie

Groot onderhoud speeltuintjes – denk mee over inrichting

bericht van de gemeente

We gaan dit jaar 7 speeltuinen vervangen vanwege het einde van de levensduur. De gemeente nodigt de bewoners uit om te participeren via het DenkMee platform van de Gemeente. Daarna zal gestart wordt met de technische uitwerking.
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat u prettig woont, bieden wij u de kans om ons te laten weten hoe u de nieuwe inrichting van uw speeltuin het liefst ziet. Dit gaat over de sfeer en de soorten speeltoestellen. U heeft tot en met 1 april de gelegenheid om uw voorkeuren aan te geven op het DenkMee platform (zie onder).

Planning
Na 1 april maakt de gemeente een voorlopig ontwerp van de speeltuintjes. Dit voorlopige ontwerp wordt, na ongeveer een maand, gedeeld met de mensen die hun voorkeuren hebben aangegeven via DenkMee. Deze bewoners kunnen daarop eventueel weer reageren. Kleine aanpassingen kunnen dan namelijk nog worden doorgevoerd. Daarna wordt het definitief ontwerp vastgesteld. Afhankelijk van de levertijd van de speeltoestellen en de planning van de aannemer, hopen wij na de zomervakantie te kunnen starten met de uitvoering.

Als het ontwerp gereed is en er meer zicht is op het planning van de uitvoering zullen wij u hier doormiddel van een bewonersbrief over informeren.

Het onderhoud aan uw speeltuin
Vanuit het college van burgemeester en wethouders is er de wens op meer met de bewoners samen te werken om speeltuinen te onderhouden en schoon te houden. Hierom willen wij u als bewoners betrekken bij het onderhoud van de nieuwe speeltuin bij u in de straat. De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud, de keuringen en het legen van de afvalbakken etc. Helaas kunnen we niet altijd overal zijn en we hebben dus de hulp van ouders en buurtbewoners nodig om te zorgen voor een mooie speelplek voor de buurtkinderen. U kunt bijdragen door bijvoorbeeld zwerfafval (glas/blikjes) op te ruimen, mensen die de hondenpoep niet opruimen aan te spreken en wellicht wat brandnetels weg te halen. Op het participatieplatform kunt u uw gegevens achterlaten indien u bereid bent om actief mee te helpen met het schoonhouden van de speeltuin. U zult dan in contact gebracht worden met het aanspreekpunt van de gemeente dat u kan voorzien in middelen en informatie.

denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl/nl-NL/folders/speeltuinen2022

QR code DenkMee

QR code DenkMee

Geef een reactie