illustratie zonder inhoud

Gekapte bomen Hoge Rijndijk – nieuw groenplan

Bij de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden op de Hoge Rijndijk gaven de grote essenbomen problemen. Het grote wortelpakket boven de bestrating en de plaats waar ze stonden verhinderden verder werken. Op 3 september jl. is de situatie opnieuw beoordeeld.
Er is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden, wat de levensverwachting is van de bomen, wat de gevolgen zijn voor het herinrichtingsplan en het belangrijkste: de veiligheid van omwonenden en de omgeving. De bomen zijn de afgelopen jaren een stuk slechter geworden (denk aan essentaksterfte) mede door de droge en hete zomers. Gezien de slechte conditie van de bomen (die kan leiden tot onveilige situaties) en gezien de omvang en hoogteligging van het wortelpakket (niet in te passen in het huidige plan) is besloten de bomen te kappen. Om de voortgang van de reconstructie niet te belemmeren is dit kort daarna uitgevoerd.
De gemeente heeft daarover contact gehad met bewoners van de Hoge Rijndijk, maar de andere bewoners van Nieuwerbrug waren hierover niet ingelicht, vandaar dit bericht.
De gemeente maakt een aangepast groenplan voor de Hoge Rijndijk. De bedoeling blijft om dit gedeelte van de Hoge Rijndijk een zo’n groen mogelijk karakter te geven en bomen aan te planten die groot kunnen worden. Wanneer dit aangepaste groenplan klaar is, informeren wij u hierover. Het aanplanten van de bomen zal het komende plantseizoen plaatsvinden (voorjaar 2021).
Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Elmar van Bijsterveld van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl

(bewerking van een bericht van de gemeente)

Geef een reactie