flitspaal

Geen slim stoplicht…

Tijdens de informatieavond op 23 mei vorig jaar over de voetgangersoversteekplaats op de N458 is door de aanwezigen, merendeels aanwonenden, klip en klaar duidelijk gemaakt dat het stoplicht (en de oude flitspaal) moest blijven. Het stoplicht is destijds neergezet na ernstige ongelukken. Die zijn sindsdien uitgebleven. Zelfs in de huidige deplorabele staat heeft de installatie (stoplicht+flitspaal) effect op de snelheid van de meeste automobilisten.
Gemeente en provincie hebben daarop de plannen gewijzigd: het stoplicht en de flitspaal blijven staan. En dat is goed nieuws, maar tegelijk ook een teleurstelling. De WIN had immers aangedrongen op een stoplicht dat niet alleen reageert op overstekende voetgangers en fietsers, maar ook op de snelheid van het naderende verkeer: wie te hard komt aanrijden moet stoppen voor rood, wie zich netjes gedraagt houdt een groen licht, tenzij er overstekers zijn. Heel jammer dat hieraan geen gehoor wordt gegeven!

Daarbij steekt het nogal dat we de aangevoerde argumenten erg slap en gezocht vinden. Vooral de redenering dat het rode licht gaat leiden tot kop-staart botsingen is een kunststukje. Het aangehaalde Tilburgse experiment lijkt in het geheel niet op de situatie hier en er zijn zonder veel moeite ook andere zienswijzen te vinden. Wij voelen ons goedkoop en arrogant afgepoeierd, maar oordeel zelf: 20191210 Frans stoplicht antwoord provincie.

Geef een reactie