De WIN aan tafel bij de Commissaris van de Koning

Onlangs ontving de WIN een uitnodiging om op 2 juli j.l. deel te nemen aan een bijeenkomst met Jaap Smit, de Commissaris van de Koning, om uitleg te geven over onze dorpsvisie en over de samenwerking met de gemeente. Hoewel Muriëlle juist daarvoor was gestopt met haar werkzaamheden voor de WIN, vonden we het niet meer dan logisch om de ‘uitvindster’ en boegbeeld van de dorpsvisie deze presentatie nog te gunnen. Bovendien weet je dan ook zeker dat zo’n gelegenheid optimaal wordt benut. Uit haar verslagje komt de volgende impressie:

Muriëlle (links) in actie voor Nieuwerbrug

Muriëlle in actie voor Nieuwerbrug

De ontvangst was nogal officieel. Temidden van het college van BenW, de lokale fractievoorzitters, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, heb ik verteld waarom wij een dorpsvisie hebben geschreven: een noodkreet. Nieuwerbrug is een dorp aan de rand van twee gemeenten en twee provincies, waardoor sommige dossiers, zoals verkeer, moeizaam op te lossen zijn. Over de contacten met de gemeente: na jaren lang duwen en trekken hebben we in de afgelopen twee jaren duidelijke verbeteringen gezien en voelt de WIN zich nu een volwaardige ‘partner’.

Een aandachtige Jaap Smit

Een aandachtige Jaap Smit

Jaap Smit was geïnteresseerd en heeft diverse vragen gesteld over de leefbaarheid van de kleine kernen. Het was een prettig en open gesprek. Muriëlle heeft de dorpsvisie aan de commissaris van de Koning overhandigd en hem uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Nieuwerbrug.

Voor een wat ‘officiëler’ verslagje: klik hier.

Geef een reactie

Berichtenarchief
Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 45 andere abonnees