beeld van weiland met zonnepanelen en windturbines

Barwoutswaarder in beeld voor windmolens en zonnepanelen

Onlangs heeft de raad van Woerden ingestemd met een aangepast raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Hierin wordt de mogelijkheid voor windturbines in de polder Barwoutswaarder bij de A12 onderzocht en wordt in dit gebied gestart met een “gebiedsproces voor grootschalig zon“. Het college van Bodegraven-Reeuwijk is hier zeer ongelukkig mee. Het gebied is in de conceptversie niet in beeld geweest.

Hieronder vind je de informatiebrief van de gemeente Woerden en de Raadsinformatiebrief met de reactie van het College van B&W van Bodegraven Reeuwijk:

In het menu rechtsboven op de site (het ‘hamburgermenu’) vind je nu ook de rubriek “Energietransitie”. Hier verzamelen we de (links naar) documenten en informatie over dit thema. Het gaat ons hierbij niet zozeer om de materie zelf, maar over hoe de lokale politiek ermee omgaat en wat de gevolgen kunnen zijn voor het dorp en zijn omgeving.
https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/energietransitie.

Geef een reactie