logo millenaarvanschaick

Aan de omwonenden “Locatie Millenaar Van Schaick”

Betreft : inloopmiddag / avond nieuwbouwplannen
Ons kenmerk : 2020.96.CD
google-street afbeelding van de locatie

Geachte bewoner,
Hierbij nodigen wij u als direct omwonenden graag uit voor een informatiemiddag/avond. Wij willen u informeren over ons bouwplan op de locatie van Millenaar van Schaick.
In overleg met de gemeente hebben wij een plan gemaakt voor deze locatie voor woningen in combinatie met een openbare parkeren. De schetsplannen zullen dan getoond en toegelicht worden. De inloop vindt plaats op woensdag 16 december 2020, van 16.30 tot 19.00 uur, in het Wierickehuis. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen.
Bent u niet in de gelegenheid, dan kunt u ons voor vragen bereiken per mail op info@denieuweontwikkelaars.nl.

In verband met de huidige coronamaatregelen is het volgende van toepassing:

  • een beperkt aantal personen mag te gelijk in een kleine zaal aanwezig zijn; daarom is gekozen voor een doorlooproute langs de presentatieborden
  • aanmelden vooraf is noodzakelijk liefst met vermelding van het tijdstip, door een e-mail te sturen naar: info@denieuweontwikkelaars.nl
  • bij binnenkomst moet u de presentielijst aftekenen
  • kom zoveel als mogelijk alleen, bij voorkeur 1 persoon per woonadres
  • houd 1,5 m afstand
  • blijf thuis bij gezondheidsklachten

Met vriendelijke groet,
Steengoed bv & deNieuweOntwikkelaars bv
Jaap van der Steen en Cees Dijkshoorn

Geef een reactie