Update schuifruimtes Woerden

5 locaties in beeld; afbeelding overgenomen uit: AD 20-11-2019

afbeelding uit: AD 20-11-2019

Op uitnodiging van de gemeente Woerden is de WIN, voorafgaande aan de bewoners­bijeenkomst, op 18 nov 2019 aanwezig geweest bij een voorpresentatie over de ‘schuifruimtelocaties’. De presentatie was beperkt en bleek vooral te gaan over het proces. 2 à 3 locaties zullen gekozen worden. Alle 5 onderzochte terreinen zijn nog volop in de race, de locatie Werklint is nog niet afgeschreven. De WIN blijft de ontwikkelingen scherp volgen.

Voor meer informatie:

Maandelijkse updates herinrichting

vdMeer-logo
***nieuwe update beschikbaar***
Met hoofdaannemer Van der Meer B.V. is afgesproken om maandelijks op deze website een update te geven over de uitgevoerde en geplande werkzaamheden en eventueel bijkomende info. Je vindt deze updates in het menu hiernaast onder Herinrichting Nieuwerbrug. Daar vind je ook alle bijbehorende faseringstekeningen en het telefoonnummer van de omgevingsmanager.

Herinrichting Nieuwerbrug

Hoe de plannen enkele jaren geleden alweer zijn ontstaan...Op de zeer druk bezochte bewonersavond (14 okt 2019 in het Wierickehuis) werden de plannen voor de verdere herinrichting van het dorp gepresenteerd door het aannemersbedrijf en de gemeente. Wethouder Oskam was er even om de aftrap te doen en de voorzitter van de WIN lichtte nog eens kort toe hoe de plannen – enkele jaren geleden alweer – zijn ontstaan en voor het voetlicht gebracht.

Het was druk: staanplaatsen in en zelfs buiten de zaal

Het was druk: staanplaatsen in en zelfs buiten de zaal

Behalve aan de herinrichting zelf werd ook veel aandacht besteed aan hoe tijdens de werkzaamheden de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt en hoe wij daarover worden geïnformeerd.
Er zullen periodes van afsluitingen zijn en omrijroutes, veelal zoals we die al kennen uit de afgelopen weken als gevolg van de afsluiting van de Korte Waarder. Maar nu de werkzaam­heden zich ook verplaatsen naar binnen het dorp wordt de puzzel ingewikkelder.
Hierover zal met alle beschikbare media regelmatig met de bewoners worden gecommuniceerd. De gebruikelijke krantjes worden hiervoor ingezet, maar ook flyers en nieuwsbrieven en zelfs een app (“de Bouwapp”, te vinden in de stores). Er komt een informatiepunt in het dorp en ook de telefoonnummers en emailadressen van de uitvoerder en de projectleider zijn beschikbaar: bewoners zijn van harte uitgenodigd om bevindingen, ideeën, alternatieven, onveilige situaties en vragen kenbaar te maken.
Communicatie, Bereikbaarheid en Veiligheid

Communicatie, Bereikbaarheid en Veiligheid

Belangrijke hoofdzaken om te weten: bij afsluitingen die dat toelaten is tijdens werkuren éénrichtingverkeer mogelijk en kan buiten werktijden weer in twee richtingen worden gereden; in principe kunnen fietsers en voetgangers er altijd in beide richtingen door. Tijdens de afsluiting van de Tolbrug kunnen voetgangers en fietsers ook daar toch overheen. Wanneer de Tolbrug deel uitmaakt van een noodzakelijke omrijroute, dan wordt er geen tol geheven.
De Korte Waarder is, mede door de weersomstandigheden, nog niet helemaal af. De komende maanden worden met name de bermen verder afgewerkt, een tijdelijke belijning aangebracht en borden geplaatst. De definitieve coating op het asfalt en de definitieve belijning komen in het voorjaar. Het is de bedoeling dat de Korte Waarder eind maart 2020 gereed is. In juni wordt dan als laatste nog de Hoge Rijndijk aangepakt.

Kijk voor alle details in het menu Herinrichting Nieuwerbrug hiernaast.

Petitie aangeboden aan B&W Woerden

Nieuwerbruggers bieden petitie aanOp 28 augustus heeft een bescheiden delegatie van Nieuwerbruggers de petitie en de handtekeningen “tegen een mogelijk voornemen van de gemeente Woerden ten aanzien van een eventueel te vestigen bedrijventerrein aan de Barwoutswaarder en daarmede tevens direct grenzend aan Nieuwerbrug aan de Rijn” aangeboden aan wethouder Arjan Noorthoek (economische zaken) van het Woerdense College van B&W.

Misschien is het goed om hier nogmaals te benadrukken dat de WIN niet tegen bedrijvigheid is in het gebied dat bekend staat als ‘het Werklint’. Maar dat moet proportioneel zijn en het overwegend landelijke karakter van de leefomgeving geen geweld aandoen, nu niet en ook niet op langere termijn. De Woerdense plannen zoals wij die uiteindelijk vernamen hadden in dat verband een veel te open einde en zouden bijkomende effecten veroorzaken waar we vraagtekens bij wilden plaatsen. Dat, en het bericht dat elders in Woerden ook acties waren gestart tegen de plannen aan de oostkant, is voor de WIN de aanleiding geweest de handtekeningenactie te organiseren: wij vonden het nodig dat ook Nieuwerbrug van zich liet horen.
Nu dat is gebeurd wil de WIN met iedereen die een mening heeft over de functie, de omvang en de aard van bedrijvigheid in of in de directe omgeving van Nieuwerbrug het gesprek aangaan en onderzoeken hoe het optimale en toekomstbestendige compromis eruit zou kunnen zien.

De aanbiedingsbrief vind je hier.
Het AD heeft aandacht besteed aan de aanbieding, het artikel vind je hier.

Nieuwerbruggers tekenen massaal de petitie!

Veel bewoners van Nieuwerbrug zijn tegen het plan van Woerden om een industrieterrein naast Nieuwerbrug te vestigen. Enthousiaste vrijwilligers zijn in juni en juli langs alle deuren van Nieuwerbrug gegaan om hiervoor handtekeningen op te halen. En het was goed te merken dat heel veel inwoners de plannen van Woerden niet zien zitten want er zijn al meer dan 500 handtekeningen opgehaald.
Veel ondertekenaars maakten zich zorgen over de schaalgrootte van het te vestigen industrieterrein in vergelijking met de oppervlakte van Nieuwerbrug. Slechts een paar mensen vonden het niet nodig om hun handtekening te zetten of waren juist vóór de plannen vanwege de werkgelegenheid of connecties met de bedrijven die er al gevestigd zijn.
Heb je de vrijwilliger gemist of wil je reageren – voor of tegen -, laat het ons weten door op deze site je reactie in te sturen. In eerdere berichten hieronder kun je de petitietekst en achtergrondinformatie vinden.
Het was erg leuk om op deze manier met de bewoners van Nieuwerbrug in gesprek te komen. De mensen zijn erg betrokken bij ons dorp en het is fijn om dat te ervaren. Het viel op dat veel inwoners zich zorgen maken over de verkeersdrukte en het te snel rijden in ons dorp. Dat gebeurt niet alleen door automobilisten die deze route als sluiproute gebruiken, het zijn zeker ook Nieuwerbruggers zelf die te hard rijden. Niet iedereen beseft – of wil dat niet weten – dat ten zuiden van de Rijn alles een 30 km gebied is.
Door de zomervakantie wordt deze petitie vermoedelijk pas eind augustus aangeboden aan Wethouder Noordhoek van Woerden met het verzoek om de petitie te delen met zijn gemeenteraad. Ook wordt er actie ondernomen richting de Provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dank en hulde aan de vrijwilligers! We houden je op de hoogte.

Handtekeningenactie tussenstand: al 300!

De WIN is samen met enkele vrijwilligers bezig om handtekeningen op te halen voor een petitie aan de gemeente Woerden. In Woerden zelf zijn handtekeningen­acties geweest tegen de keuze voor andere uitbreidingslocaties, waardoor het Groene Lint plotseling erg in aanmerking zou kunnen komen. Daarom moet ook Nieuwerbrug van zich laten horen. We gaan langs bij zoveel mogelijk huizen en dat blijkt erg tijdrovend, maar ook een hele goede manier te zijn om erachter te komen hoe mensen erover denken – of er nog even over willen nadenken.
Wij zijn zelf niet enthousiast over de plannen van Woerden maar dat is niet belangrijk: we willen graag van de Nieuwerbruggers weten wat ze ervan vinden. Natuurlijk is het belangrijk dat er bedrijvigheid in de regio blijft of komt, maar dat is nog iets anders dan de blanco cheque die Woerden meent te hebben om uit te breiden zo het ze uitkomt. Niet iedereen is het met ons eens en dat mag natuurlijk, ook dat horen wij liever nu dan achteraf.
Vooralsnog hebben iets meer dan 300 mensen de petitie ondertekend. Daar staan tot nu toe enkele pertinente afwijzingen tegenover. In de Nieuwsbrug van eind juni vind je ook een stukje hierover. Zijn we nog niet langs geweest of wil je reageren – voor of tegen -, laat het ons weten door op deze site je reactie in te sturen. Er zijn al enkele reacties op de eerdere berichten over deze kwestie.

De tekst van de petitie vind je hier: https://https://www.dorpenwijk.nl/nieuwe-nieuwerbrug/wp-content/uploads/2019/06/20190528_petitietekst_WIN.pdf

Woerden heeft een digitale nieuwsbrief over deze kwestie, dit zijn de links:
www.woerden.nl/inwoners/nieuws
www.woerden.nl/inwoners/nieuws/nieuwsbrief-onderzoek-schuifruimte (hier kun je je op de nieuwsbrief abonneren).
nieuwsbrief-schuifruimte-gemeente-woerden (onderaan de brief vind je een mogelijkheid om te reageren).

De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben eerder al in een brief gereageerd op de Woerdense plannen: brief aan de gemeente Woerden.
De WIN komt binnenkort met een petitie bij u langs.

Schuifruimte


Zoals je in eerdere berichten hebt kunnen lezen: Woerden heeft plannen voor uitbreiding van bedrijven­terreinen, waaronder ook het terrein tegen de oostgrens van Nieuwerbrug (‘Groene lint’). Woerden spreekt van ‘schuifruimtes’ en doet onderzoek naar de mogelijkheden.

Woerden heeft inmiddels een digitale nieuwsbrief over deze kwestie, dit zijn de links:
www.woerden.nl/inwoners/nieuws
www.woerden.nl/inwoners/nieuws/nieuwsbrief-onderzoek-schuifruimte (hier kun je je op de nieuwsbrief abonneren).
nieuwsbrief-schuifruimte-gemeente-woerden (onderaan de brief vind je een mogelijkheid om te reageren).

De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben eerder al in een brief gereageerd op de Woerdense plannen: brief aan de gemeente Woerden.
De WIN komt binnenkort met een petitie bij u langs.

Informatieavond voetgangersoversteekplaats N458

flitspaalEnkele dagen geleden heeft de Provincie een brief verspreid over een informatieavond op 23 mei (19.00u) in het Wierickehuis. Het gaat over de oversteekplaats met het stoplicht: die gaat verdwijnen. Vandaag hebben we gesproken met mensen van de provincie. De brief blijkt niet in heel Nieuwerbrug verspreid te zijn, en met name niet in de Gloeiende Spijkerbuurt, terwijl daar toch relatief veel overstekende schoolkinderen vandaan komen.
Zoals je kunt lezen wil de provincie van het stoplicht af. Er zijn 4 varianten uitgewerkt met vluchtheuvels. De eerste indruk van de WIN is niet positief. Wij willen juist graag het stoplicht behouden, gemoderniseerd en met een snelheidsremmende functie eraan toegevoegd. Maar kom vooral zelf a.s. donderdag naar het Wierickehuis, bekijk de voorstellen en laat de provcincie weten wat je ervan vindt. We hebben de brief niet digitaal, dus je moet het doen met een foto: download hier.

Uitbreidingsplannen Woerden: update

Even een kort berichtje om te laten weten dat enkele Nieuwerbruggers een bezwaarschriften over de Woerdense plannen hebben ingediend en dat je hier ook het stukje kunt vinden dat de WIN na de informatieavond (17 april l.l.) over deze kwestie aan de Nieuwsbrug heeft gestuurd.
In de week van 22 april heeft de WIN een gesprek met de projectleider van Woerden. Daarbij zal ook een van de indieners van het bezwaarschrift aanwezig zijn. Wordt vervolgd.
Download hier het artikel uit de Nieuwsbrug van april 2019
Download de reacties van dorpsgenoten hier (1) en hier (2).
Eerder verschenen hier al:
De brief aan de gemeente Woerden
Een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen

Uitbreidingsplannen Woerden


De gemeente Woerden heeft de bewoners van Nieuwerbrug en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk overvallen met plannen voor een grote uitbreiding van het industrieterrein bij Verweij, en Francken en Wagensveld. De gemeente Woerden heeft namelijk extra ruimte nodig voor de lokale industrie. Het gaat eerst om een terrein van ongeveer 12 hectare, na 2025 kan dit nog veel meer worden.
Bij de plannen is inbegrepen dat de westelijke randweg tegen Nieuwerbrug aan komt te liggen door een brug te realiseren ter hoogte van De Gloeiende Spijker en de weg door te trekken via de Molendijk naar de rotonde bij de A12. Hoeveel extra verkeer gaat dit aantrekken? Wat gebeurt er met onze Tolbrug? Nog maar weinig Nieuwerbruggers weten hiervan. Bericht over een bewonersavond in Woerden (26 mrt jl) kwam veel te laat en ook de aankomende informatieavond was kennelijk niet voor Nieuwerbruggers bedoeld. De WIN is gaan praten en Nieuwerbrug is nu welkom op de bewonersavond over de aanleg van een nieuwe brug en het doortrekken naar de Molendijk
op 17 april, 19.30 uur in de Kruiskerk, Mesdagstraat 4 te Woerden. Ook voor Nieuwerbruggers dus.
De WIN heeft contact gezocht met de gemeente Bodegraven. De gemeente en de WIN hebben gezamenlijk een reactie naar de gemeente Woerden gestuurd.
Download hier de brief aan de gemeente Woerden
Download hier een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen
De gemeente Woerden lijkt van plan om de Nieuwerbruggers te negeren. Daarom organiseert de WIN een bewonersprotest. Meer daarover binnenkort in de Nieuwsbrug en op deze site.

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 46 andere abonnees