Goede verlichting maakt een buurt veiliger

Regelmatig tref ik slecht verlichte brandgangen aan in Bodegraven Zuid. Soms vanwege het ontbreken van verlichting, maar ook vanwege het niet functioneren van lampen die circa 14 jaar geleden door Wijkteam Zuid aan bewoners zijn uitgedeeld onder een aantal voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is om na het doorbranden van het lampje deze te lampenvervangen.
Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om hier op te letten. Ook buren kunnen deze bewoners hierop aanspreken. Het wijkteam beschikt over een voorraad lampjes die tegen een lage prijs kunnen worden verstrekt.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de armatuur defect is. Neem in dat geval contact op met het wijkteam via info@wijkteamzuid.nl. Meestal kunnen de lampen worden gerepareerd. Er zijn van beide verstrekte typen onderdelen op voorraad.

Wijkteam Zuid treft veel woningen onverlicht aan

Donspeurgroepderdagavond 15 december heeft een aantal leden van wijkteam Zuid in samenwerking met de politie een rondgang gemaakt door de Dronenwijk en een deel van Broekvelden. Het doel was om bewoners erop attent te maken om bij tijdelijke afwezigheid toch een bewoonde indruk achter te laten.
Dat dit besef bij veel bewoners niet is doorgedrongen blijkt uit het feit dat er bij de speurtocht door de wijken bijna 90 huizen onverlicht zijn aangetroffen.
Bij deze huizen is een advies van de politie in de brievenbus gedeponeerd, waarin  de bewoners wordt geadviseerd hoe je door simpele maatregelen het risico op inbraak kunt beperken. Uit recente berichten in de media blijkt dat er in deze donkere dagen veel inbraken zijn gepleegd of pogingen daartoe zijn ondernomen.

Visie inspraak inwoners over Openbare Ruimte

In overleg met wijkteam Bodegraven Noord is door wijkteam Zuid een zienswijze opgesteld over de manier waarop inspraak over de Openbare Ruimte door de inwoners (gepland op 29 september) op een andere manier zou kunnen dan de gemeente heeft beoogd in de “Startnotitie Openbare ruimte; van ambitie naar realisatie”, die het college onlangs aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.
Deze zienswijze wordt op maandag 19 september aan wethouder Oskam aangeboden.
De notitie vindt u hier: bijdrage-openbare-ruimte-discussie-van-wijkteam-bodegraven-zuid

 

Witte voetjes actie in Bodegraven

Woensdag 13 juli heeft heeft een aantal leden van Wijkteam Zuid in samenwerking met de wijkagenten een witte voetjes actie op touw gezet. Het doel was om de bewoners er op te wijzen dat ook overdag openstaande deuren van tuin of huis voor insluipers aanleiding kunnen zijn om waardevolle spullen weg te nemen.
Uitgebreidere informatie met foto’s kunt u vinden op de website van REBO-niews.
Zie: http://www.rebonieuws.nl/2016/07/14/witte-voetjes-actie-bodegraven/

 

 

Witte voetjes actie

Binnenkort houdt ons wijkteam in samenwerking met de wijkagenten, de BOA’s en enkele beheerders van WhatsApp-buurtpreventie-groepen een inbraakpreventie-actie. Het gaat om een zogenaamde witte voetjes actie. Zo’n 15% van de woninginbraken vindt plaats door middel van insluiping door openstaande deuren en ramen.  Het doel van deze actie is:

  • Vergroten van de bewustwording dat criminelen gebruik maken van openstaande deuren en ramen.
  • Verbeteren van afsluitgedrag van deuren en ramen.
  • Terugdringen van diefstal door insluipingen.

Tijdens deze actie zal gecontroleerd worden hoe makkelijk het is om via openstaande ramen en deuren woningen en schuren zijn binnen te komen. Er worden dan witte voetjes neergelegd met de tekst: Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn.
Uiteraard zal er direct contact met de bewoner gezocht worden om uitleg en aanvullende informatie te verstrekken.
Wanneer deze actie zal plaats vinden wordt nog niet bekend gemaakt, maar achteraf zal uitgebreid verslag worden gedaan.

Wijkteam Zuid helpt bij avondvierdaagse

Bij het de avondvierdaagseavondvierdaagse in
de week van 23 mei is door
de organisatie een beroep
gedaan op het wijkteam
om samen met andere
vrijwilligers een bloemetje aan
de deelnemers te overhandigen
na het passeren van de finish.
Een aantal wijkteamleden heeft
aan dit verzoek gehoor gegeven
door op vrijdag 27 mei in de Vromade de bloemetjes aan te bieden.

Wijkteam Zuid maakt bezwaar tegen komst Droomfabriek

Op vrijdag 29-4-2016 heeft het Wijkteam Zuid in samenwerking met en namens de omwonden van de oude Beatrixschool hun “Zienswijze Droomfabriek” als brief aangeboden aan het college van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tevens hebben alle politieke partijen van de Gemeenteraad een digitale versie van dit document ontvangen.

Bent u geïnteresseerd na de inhoud en onderbouwing van dit bezwaar tegen de huisvesting van de Droomfabriek in de oude Beatrixschool, open dan deze link: Zienswijze Droomfabriek

Reacties kunt u ook mailen aan info@wijkteamzuid.nl

Betere straatverlichting tegen auto-inbraak

Na klachten van bewoners uit de Dronenwijk over regelmatig voorkomende auto-inbraken op een bepaalde parkeerplaats is het probleem aangekaart bij het wijkteam. De bewoners waren van oordeel dat de parkeerplaats onvoldoende werd verlicht. In het periodiek overleg van het wijkteam met de gemeente is het probleem samen met de bewoners besproken, waarna er door de gemeente een lichtmeting is uitgevoerd. De conclusie was dat het lichtniveau op een bepaalde plek te laag was. De gemeente heeft meegedeeld dat daar op korte termijn een extra lichtmast zal worden geplaatst.

Snoeien kan inbraak beperken

Na klachten van bewoners nabij de Groene Ree over inbraak bleek dat een slecht verlichte parkeerplaats als schuilplaats door inbrekers werd gebruikt om vandaar uit de buurt te observeren. De klacht werd geuit bij het wijkteam, waarna middels overleg met de bewoners en de gemeente besloten werd om het omliggende groen flink in te snoeien. Na de snoeibuurt werd het licht van de lantaarnpalen in de buurt niet meer gehinderd en is de parkeerplaats weer voldoende zichtbaar vanuit de omliggende woningen.

Maatregelen tegen inbraak

Donderdagavond 14 januari heeft ons wijkteam samen met de politie de ronde gedaan in de wijk Broekvelden op de aanwezigheid van onverlichte woningen. Hierbij hebben we 90 woningen onverlicht aangetroffen. In de brievenbus van deze woningen is een envelop gedaan met de mededeling dat de woning door het ontbreken van verlichting inbraakgevoelig is.
Vooraf aan de actie is een flyer door de Dronenwijk en ook Broekvelden verspreid.
Zie: 160010_Wijkteam Folder
Hierin is ook informatie opgenomen over het bestaan van Bodegraafse whatsapp-groepen, waarin men elkaar op de hoogte kan houden van verdachte situaties.
Zie ook de FB-pagina: Bodegraafse onraad- en whatsapp pagina
Verder loont het de moeite om aandacht te besteden aan het hang en sluitwerk, zoals in een eerder bericht op deze website is aangegeven.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 37 andere abonnees